Öğretmen Yetiştirme Sistemi Acilen Değişmeli !

Öğretmen atamalarının hali ortada. Eğitim fakültelerindeki plansızlık, mali politikaların atamaların önünü kesmesi gibi nedenlerle her geçen gün atanamayan öğretmen sayısı çığ gibi büyüyor. Bugün 200 bin civarında işsiz öğretmen var. Bunların yaklaşık yarısı "ücretli" olarak çalışıyor. Diğer kısmı "vekil, sözleşmeli" yada çoğu parasız şekilde dershanelerde sömürülüyor. Boşta olanları ya da başka sektörlerde çalışmak zorunda kalanları saymıyoruz zaten. Sadece benim arkadaşlarımdan 15-16 kişi atanamadığı için dershane kapılarında cüz'i ücretlerle, dersane kadrosuna girmek için çalışıyorlar. Bütün bunlar acil çözümü gerekli kılıyor.

Bu sorunun gün geçtikçe büyümesinin önüne geçmek için kamuoyu bilinçlendirilmelidir. Bence, çözüme giden yolda ilk yapılması gereken MEB ve YÖK ‘ü aynı masaya oturtup, uzun vadeli bir "öğretmen yetiştirme planı" hazırlamaya zorlamaktır. Fakat, siyasi gündemin yoğunluğu eğitimci yetiştirmek gibi önemli bir sorunu sürekli öteliyor. Varolan sistem, rant uğruna işsiz öğretmen üretiyor.

Eğitim fakültelerindeki yoğunluk ortada. Her yıl binlerce öğretmen adayı mezun oluyor. Bu mezunlarla atanamayan öğretmen sayısı da yıldan yıla katlanıyor. Bazı bölümlerde 5-6 yıldır atama yok. Özellikle lise branşlarında yığılma fazla. O zaman, bu bölümler hâlâ neden öğretmen yetiştiriyor, anlamak mümkün değil. Buralardan mezun olanlar ne yapacak? Bu plansızlık daha ne kadar sürecek? Hâlâ yeni üniversiteler, eğitim fakülteleri kuruluyor. Yeni kurulan fakültelerin de mezun vermesiyle önümüzdeki 5 yıl içinde 500 bin işsiz/kadrosuz öğretmen olacak.

Ülkemizin malî sorunlarının farkındayız. Fakat, her sorunun çözümü olduğu gibi öğretmen yetiştirme sistemindeki çarpıklık da geç de olsa çözülebilir. Bu konuda yapılması gereken en önemli başlangıç eğitim fakültelerinin arz-talep dengesine göre öğretmen adayı yetiştirmesini sağlamaktır. Polisini, askerini ihtiyaca göre yetiştirmesini becerebilen devlet, elbette eğitimcilerini de ihtiyacına göre yetiştirebilir.
(Aşağıdaki sayısal verileri incelediğinizde durumun aciliyetini daha iyi anlayacaksınız.)

Çözüm olarak ;
*Bu bölümlerdeki kontenjanlar azaltılabilir.
*Birkaç sene bu bölümlere öğrenci alınmayabilir, gerekirse bazı üniversitedeki bölümler kapatılabilir.
*Yeni bölüm veya eğitim fakültesi açılmasına açılmasına izin verilmemelidir.
*Özel üniversitelere öğretmen yetiştirme izni verilmemelidir.(Devlet üniversitelerindeki yığılma yetmiyor sanki)
*Yeni üniversite açmak yerine, bu üniversitelere harcanacak bütçe, varolan üniversitelere verilebilir, (bu şekilde eğitim fakültelerindeki eğitim kalitesi, dolayısıyla öğretmen kalitesi artırılabilir)
*Emekliliği gelen öğretmenlerin (idareciler de dahil) hizmetten ayrılmasının sağlanabilir. Bu konuda teşvik de verilebilir, daha sonra ayrılacak olanlar da hak kaybı ile cezalandırılabilir.
*Geçmiş yıllarda yanlış uygulamalarla öğretmenliğe atanmış "veterinerlik, kamu yönetimi, işletme, iktisat, mühendislik" v.b. bölüm mezunları ihtiyaç dahilinde devlet içindeki memurluklara kaydırılabilir (bu konuda çalışanların affına sığınıyorum).

Sayısal verilerin bize gösterdikleri :
MEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ nın hazırladığı 2006-2007 istatistiklerine göre çalıştıkları örgün eğitim kurumları ve cinsiyetlerine göre öğretmenlerin dağılımı şöyledir :

2006-2007 Eğitim İstatistiklerine Göre Öğretmen Sayıları
KURUMU……………ERKEK……………BAYAN………TOPLAM
Okulöncesi……………1.181…………….....23.59…...........424.775
İlköğretim………...209.366…………….193.463……….402.829
Ortaöğretim………..59.038…………....44.351…………103.389
Meslekî Eğitim…….51.149………........33.127……........84.276
TOPLAM…………..320.734…………..294.535………..615.269

*2006-2007 eğitim istatistiklerine göre Türkiye’de ilk ve ortaöğretimdeki öğrenci sayıları 14 milyon 874 bin 496’dır.

*Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006-2007 verilerine göre, yurt genelinde ilköğretim okullarında uygulanan birleştirilmiş sınıflarda 26 bin 363 öğretmen görev yaparken, 268 bin 614′ü erkek, 255 bin88′i kız toplam 523 bin 702 öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.
*Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerden 214 bin 210′u iki sınıfbir arada, 169 bin 137’si üç sınıf bir arada, 13 bin 715′i dört sınıf bir arada, 126 bin 640′ı da beş sınıf bir arada öğrenim görüyor.

*Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı okul sayısı en yüksek illerin başında 939 okulla Şanlıurfa ve 726 okulla da Erzurum geliyor. Şanlıurfa’da birleştirilmiş sınıflarda toplam 51 bin 951, Erzurum’daki birleştirilmiş sınıflarda 22 bin 313 öğrenci okuyor. Builleri 717 okulla Samsun, 680 okulla Diyarbakır, 521 okulla Adıyaman takip ediyor.

*İstanbul’da birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 42 ilköğretim okulunda bin 515, Ankara’da 134 ilköğretim okulunda 3 bin 233, İzmir’de de 244 ilköğretim okulunda 7 bin 794 öğrenci öğrenim görüyor.
*Eğitim fakültelerinde yaklaşık 180 bin kişi okuyor. Ve her yıl yaklaşık 35 bin kişi mezun oluyor.

*Eğitim Sen´in geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre, 30 eğitim fakültesinde hiç doçent yok. 19 eğitim fakültesinde ise hiç profesör bulunmuyor.

Eğitim Fakültesi Bulunan Üniversiteler

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
2 Adnan Menderes Üniversites -Eğitim Fakültesi
3 Afyon Kocatepe Üniversitesi -Uşak Eğitim Fakültesi
4 Afyon Kocatepe Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
5 Akdeniz Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
6 Anadolu Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
7 Atatürk Üniversitesi -Ağrı Eğitim Fakültesi
8 Atatürk Üniversitesi -Bayburt Eğitim Fakültesi
9 Atatürk Üniversitesi -Erzincan Eğitim Fakültesi
10 Atatürk Üniversitesi -Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
11 Balikesir Üniversitesi -Necatibey Eğitim Fakültesi
12 Boğaziçi Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
13 Celal Bayar Üniversitesi -Demirci Eğitim Fakültesi
14 Cumhuriyet Üniversitesi -Eğitim Fakültesi
15 Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -Eğitim Fakültesi
16 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
17 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
18 Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi
19 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
20 Dumlupinar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
21 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
22 Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
23 Firat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
24 Firat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi
25 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
26 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
27 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
28 Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi
29 Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
30 Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
31 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
32 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
33 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
34 İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
35 Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi
36 Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültes
37 Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi
38 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Eğitim Fakültesi
39 Kirikkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
40 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
41 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
42 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
43 Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi
44 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
45 Niğde Üniversitesi Aksaray Eğitim Fakültesi
46 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
47 Ondokuz Mayis Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi
48 Ondokuz Mayis Üniversitesi Eğitim Fakültesi
49 Ondokuz Mayis Ünversitesi Sinop Eğitim Fakültesi
50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
51 Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
52 Pamukale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
53 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
54 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
55 Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi
56 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
57 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
58 Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
59 Yüzüncü Yil Üniversitesi Eğitim Fakültesi
60 Yüzüncü Yil Üniversitesi Hakkari Eğitim Fakültesi
61 Zonguldak Karaelmas Üniv. Ereğli Eğitim Fakültesi

Vakıf Üniversiteleri
1 Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2 Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
3 Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
4 Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
5 Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulunan Üniversiteler
1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Son Söz :
MEB ve YÖK masaya oturup uzun vadeli bir plan dahilinde öğretmen yetiştirme sistemini acilen düzenlemelidir. Bir milletin eğitimcileri ran tuğruna kurulan düzenlerin kurbanı olamaz. Takdir edersiniz ki eğitim gibi önemli bir alan da çıkarların elinde oyuncak olamaz. Öyle olursa, o ülkenin gençlerinin şiddetten uzak olmasını, terörün azalmasını beklemek de aptalca olacaktır. Her şeyin başı eğitim, bu eğitimi verecek olan da bizleriz.Çözüme en kısa sürede ulaşmak dileğiyle…

Üzeyir KADIOĞLU

Kaynaklar :
* Dr. Selçuk UYGUN, Kemer Gözcü Gazetesi, 18.10.2007
* Milli Eğitim Dergisi, Güz 2003, Sayı 160


3 yorum:

 1. merhaba üzeyir bey. ben ugur tunçerdem. gazi eğitim 2005 biyoloji öğretmenli mezunuyum.atanamadım.dershane sömürdü beni. güncel eğitim sitesindeki yazınızı okudum.çok sağolun güzel şeyler yazmışsınız. geçen yıl kpss10 yani öğetmnelerin girdiği sınava 200 bin kişi girdi.ama her yıl mezun olan öğretmen sayısı 35 bin. aslında devlet eğitim fakültesinden mezun olanları atayacak kadar kadroya veriyor. ama hükümet fen edebiyat mezunlarınada öğretmenlik hakkı tanıyınca sanki çok açık varmış gibi gözüktü. ben fen edebiyat mezunlarına öğretmenlik hakkı tanınmaması için yurt genelindeki tüm eğitm fakültelerinde imza kampanyası başlatmayı düşünüyorum. öğretmen olmak isteyen eğitm mezunu olmalı. fen edebiyat değil.bu konuda ne düşünüyorsunuz? saygılarımla...

  YanıtlaSil
 2. Değerli öğretmenim, eğitim açısından çok can alıcı bir noktaya değinmişsiniz. Teşekkür ederim. Yazılarınızı ilgiyle takip ediyoruz. İyi çalışmalar dilerim...

  YanıtlaSil
 3. evet üzeyir bey yazınıza katılıyorum bşr an önce öğretmen yetiştirme duruuna el atılması gerekiyor.tabi sounlar sadece bununla düzelmez bbunun yanında il içi il dışı ve özür durumu atamalardada sıfırdan düzeltmeler yapılmalıdır.bakanlık şimidye kadar hiç görmediği kararlarla mahkemelerden geri döndü buna rağmen bakanlık ne yapıyor bunu bşle bşle uygulamalarına devam ediiyor.
  üzeyir hocam ayrıca size bşr sorum olacaktı ben il içi atama istedim sonuıçlar bildiğiniz üzere 4 ağustosta açıklandı (bu tamamen bilinçli olarak verilen bir tarih) o tarihte ben askerlik iznine ayrıldım 31 temmuz itibariyle sonuçlar açıklandı il içi aamam gerçekleşti tercih ettiğim okula atandım fakat askeliğimden dolayı eski okulumdan ilişkimi kesip yeni okulda ilişkimi başlatamadıpım için atanamadım fakat kararnamem geldi.
  şimdi benşm askerliğim bittikten sonra ben eski görev yerime mi gidecem yoksa il içinde atandığım okula mı başlayacam bu konuda il müdürlüğü bir açıklama yapmıyor.bu kouda ne tür bir bilgiye sahipsiniz yardımcı olursanız sevinirim
  E.Şahin sınıf öğretmeni

  YanıtlaSil

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş