Atanan Öğretmenlerin Yapması Gerekenler !

9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:
9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:

Başvuruda istenen belgelerle birlikte;

a) KPSSP10 Sonuç Belgesi (aslı ya da bilgisayar çıktısı),

b) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

c) Son altı ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu,
d) Onaylı Elektronik Başvuru Formu,

e) Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

f) Bağlı olduğu Askerlik Şubesinden alınmış Askerlik Durum Belgesi,

g) Millî Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ya da ilgili federasyonlardan alınacak).

9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63"üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş