Hangi lisans mezunları öğretmen olabiliyor?

119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı bağlamında en az 4 yıllık fakültelerden mezunlarının öğretmenlik durumuyla ilgili ayrıntılar şöyle;

Aşağıdaki açıklamalar hem resmi hem de özel okullarda görev yapmayı düşünen adayları bağlamaktadır.

Zira 119 sayılı kararın kapsamı “Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.” şeklinde belirlenmiştir.

ÖĞRENİM DURUMU

119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre, öğretmenler, karara ekli çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilmektedir.

Karara ekli çizelgede yer almayan bir bölüm mezununun bugün itibariyle öğretmen olarak atanması mümkün değildir.

ALAN MEZUNIYET

Bilgisayar

1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
5. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*)
7. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
8. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*)
9. Bilgisayar Mühendisliği (*)
10. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
11. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)

Deri Teknolojisi

1. Deri Teknolojisi Bölümü (*)
2. Kimya Mühendisliği (*)
3. Kimya Öğretmenliği
4. Kimya Bölümü (*)

Elektrik

1. Elektrik Öğretmenliği
2. Elektrik Mühendisliği (*)
3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

Elektronik / Telekomünikasyon

1. Elektronik Öğretmenliği
2. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
3. Elektronik Mühendisliği (*)
4. Elektrik - Elektronik Mühendisliği (*)
5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

Fizik

1. Fizik Öğretmenliği
2. Fizik Bölümü (*)
3. Fizik Mühendisliği (*)

Gemi İnşa

Gemi İnşa Mühendisliği (*)

Kimya

1. Kimya Öğretmenliği
2. Kimya Bölümü (*)
3. Kimya Mühendisliği (*)

Matematik

1. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (**)
2 . Matematik Öğretmenliği
3. Matematik Bölümü (*)
4. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
5. Matematik Mühendisliği(*)

(**) İlköğretim Kurumlarına atanırlar
Mahallî İdareler Grubu

1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
2. Büro Yönetimi Öğretmenliği
3 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (*)
4. Kamu Yönetimi (*)
5. Şehir ve Bölge Planlaması (*)
6. Çevre Mühendisliği (*)

Su Ürünleri

1. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*)
2. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*)

Tapu ve Kadastro - Meslek Liseleri - Meslek Dersler

1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*)
2. Harita Mühendisliği(*)
3. Şehir ve Bölge Planlama (*)
4. Hukuk Fakültesi (*)

Meteoroloji Meslek Liseleri Meslek Dersleri

1. Meteoroloji Mühendisliği (*)

Tarım Meslek Liseleri Meslek Dersleri

1. Gıda Kontrol ve Analizle
1. Ziraat Fakültelerinin;
- Hayvansal Üretim (*)
- Zootekni (*)
2. Gıda Mühendisliği (*)
2. Laborantlık 1. Gıda Mühendisliği (*)
2. Ziraat Fakültelerinin;
- Hayvansal Üretim (*)
- Bitkisel Üretim (*)
- Bahçe Bitkileri (*)
- Tarla Bitkileri (*)
- Toprak (*)
- Zootekni (*)
4. Gıda Teknolojisi Gıda Mühendisliği (*)
6. Peyzaj Peyzaj/Peyzaj Mimarlığı (*)
8. Tarım Teknolojisi
1. Ziraat Fakültelerinin;
- Bitkisel Üretim (*)
- Bahçe Bitkileri (*)
- Tarla Bitkileri (*)
- Toprak (*)
- Hayvansal Üretim (*)
- Zootekni (*)
2. Gıda Mühendisliği (*)

Yanında (*) işareti bulunan bölüm mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

ÖNCELİK VAR MI?
Kararın 7. maddesine göre orta öğretim alan öğretmenliklerine yapılacak atamalarda öncelik bulunmamaktadır. Dolasıyla bir kamu yönetimi bölümü mezununun tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması halinde Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümü mezunu ile eşit şartlarda Mahallî İdareler Grubu öğretmenliğine atanması söz konusudur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINI KİM AÇIYOR?

Kararın 15. maddesinde yeterli açıklama bulunmaktadır. 15. madde şu şekildedir:

“Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programına Alınacaklar Madde 15 - Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programlarına, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca (Talim ve Terbiye Kurulu) belirlenir”

kaynak: TTKB

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş