2 Adet KPSS Öğretmenlik Sorusu İptal Oldu. Şimdi Ne Olacak?

2008 KPSS Öğretmenlik sınavında sorulan 13 sorunun iptali için açılan davada, 2 soru için iptal kararı çıktı. Diğer taraftan, 6500 sözleşmeli öğretmen alımına yönelik başvurular 16 Mart tarihinde sona erecektir. Şimdi en çok merak edilen soru, bu iptal kararının sınav sonuçlarına nasıl yansıyacağı ve muhtemel yansımanın ne zaman uygulamaya konacağı...

SORU İPTALİ HALİNDE UYGULAMA NASIL OLUYOR?

Sınav sorularının iptali halinde uygulamanın nasıl olacağına ilişkin olarak iki adet Danıştay kararı bulunmaktadır. (2008 yılına yaptığımız bir değerlendirme için tıklayınız.) Bu kararlar şu şekildedir:

Danıştay 8. Dairesinin 20/12/1996 tarih ve Esas No: 1995 /331, Karar No: 1996/4045 sayılı kararı: “Sınavlarda Hatalı Soru Sorulduğunun Belirlenmesi Halinde, Bu Soruların Öğrenci Lehinde, Doğru Cevaplandırılmış Gibi Kabul Edilmesi Gerektiği Hk.”

Yine Danıştay 8. Dairesinin 20/12/1996 tarih ve 1997 /85 Esas No ve 1999/5549 sayılı Kararı: "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Pataloji Ders Telafi Sınavında Bilirkişilerce İptali Gerektiği Saptanan 5 Sorunun Tam Puanla Değerlendirilerek Davacının Puanının Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gerektiği Hk.”

Dikkat edileceği üzere her iki mahkeme kararında da, iptal halinde, iptal edilen sorunun tüm adaylarca doğru yapılmış gibi kabul edilerek değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Dolaysıyla iptal edilen iki soruya yanlış vermiş adayların lehine bir durum sözkonusudur. Zira bu adayların puanları, sorular doğru yapılmış kabul edildiği için, etkilenecek ve sıralama değişecektir.

AŞAMA AŞAMA NE OLACAK?

Bu iptal kararı bir idare mahkemesi kararıdır. ÖSYM bu karara, mahkemenin yapısına bağlı olarak, Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay'a itiraz edecektir. Ancak itiraz, kararın uygulanmasını geciktirmeyecektir. Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararının ÖSYM'ye tebliğinden itibaren 30 gün içinde işlem tesis edilmesi; yani KPSS10 puanlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. ÖSYM, tebliğden sonra 30 gün içinde yapacağı yeni belirlemeyi, ilgili kurum Milli Eğitim Bakanlığına bildirecektir.

Ancak, ÖSYM'nin yeni KPSS10 puan listelerini MEB'e bildirmesi muıhtemelen 16 mart tarihinden sonra olacaktır. Bu nedenle 6500 sözleşmeli öğretmenin yerleştirilmesi işleminde bir değişiklik olmayacaktır diye düşünüyoruz.

Burada şu husus oldukça önemlidir. Bu mahkeme kararı çok büyük karışıklıklara neden olabilir. Zira 2008 KPSS10 puanlarına göre yapılmış üç öğretmen ataması bulunmaktadır. Daha önce, Danıştay'ın verdiği bir karar nedeniyle, hukuki anlamda tüm atama işlemlerinin yenilenmesi gerektiği ifade edilebilse de, bu şekilde bir karmaşayı kimse istemeyeceği için, 2008 KPSS10 puanlarının kullanıldığı eski öğretmen alım işlemlerinde büyük bir ihtimalle iptal veya değişiklik olmayacaktır.

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş