KPSS'siz 15 bin ATAMA !

2002 den bu yana devlet kurumlarına KPSS'siz 15 bin kişi atanmış. İşte detaylı haber

Bülent SARIOĞLU/ANKARA

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, "özel kalem ve basın müşavirliği" gibi "istisnai" görevler için sınavsız atanmak üzere 2003"ten beri bakanlıklara 11 bin 72 kadro tahsis edildiğini açıkladı.

Başesgioğlu, bu kadrolardan kaçına atama yapıldığı konusunda ise "Devlet Personel Başkanlığı"nda bilgi bulunmamaktadır" diyerek şaşırtıcı bir yanıt verdi. Başesgioğlu, hükümetin eleştiri aldığı konuların başında gelen kadrolaşmayla ilgili CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü"nün soru önergesini yanıtladı. Verilen bilgilerin dökümü şöyle:

3 bin 650 atama

Ahmet Necdet Sezer"in Cumhurbaşkanlığı döneminde Kasım 2002"den 27 Ağustos 2007"ye kadar 3 bin 650 üst düzey bürokrat atandı. Sezer, 562 kararnameyi geri çevirdi. 60. hükümet döneminde 29 Ağustos 2007 ile 31 Aralık 2008 arasında uzman, kontrolör, müfettiş, başmüfettiş, başkontrolör, il ve bölge müdürü, defterdar, müftü, kaymakam, vali yardımcısı, ateşe, müşavir, daimi temsilci, daire başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müsteşar unvanlarına 955 atama yapıldı. 31 talep Başbakanlık"tan döndü. 31 kararın işlemi devam ediyor. Cumhurbaşkanı, 955 atamadan sadece 4"ünü iade etti.

Devlet, kadrodan habersiz

Kasım 2002"den sonra özel kalem ve basın müşavirliği gibi görevler için sınavsız olarak açıktan atama yoluyla Başbakanlık ile 25 bakanlığa 11 bin 72 adet açıktan atama izni verildi. 2003"te bin 883, 2004"te bin 967, 2005"te 663, 2006"da 957, 2007"de 2 bin 287, 2008"de 3 bin 313 kadro izni çıktı. Başesgioğlu, "İzin verilen kadroların kaçına atama yapıldığı hususunda Devlet Personel Başkanlığı"nda bilgi bulunmamaktadır" dedi. Başesioğlu, bu atamalarla ilk kez devlet memuruolanların daha sonra hangi kadrolara atandıklarına dair kayıt bulunmadığını da bildirdi.

KPSS"yi delenler

2002"den itibaren, emekli, malül ve vazife malulü olarak 505 bin 723 personel devletten ayrıldı. 2003"den itibaren devlete 237 bin 372 kişi atandı. Bunların büyük bölümü öğretmenleri içeren KPSS kapsamındaki atamalardan oluşuyor. Açıktan memur atananların sayısı 15 bin 282 oldu.


Konuyla ilgili bir başka arşiv haber

İstisnai Sınavsız devlet memuriyetine geçişi durdurun

Oya ARMUTÇU

ANKARA"daki işsiz sayısı 213 bini, Türkiye"deki işsiz sayısı 2.4 milyonu aşarken, Sayıştay"ın da bu konuyla ilgili şok bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri, Ankara"daki bakanlık merkez teşkilatlarının yanısıra büyükşehir belediyeleri dahil toplam 187 kurumu inceledi. Sadece 2002-2006 arası beş yıllık dönemde istisnai memuriyet kadrolarına açıktan yapılan atamalardan 136"sının, bir süre sonra sınavla girilebilecek memur kadroları olduğunu tespit etti.

Önlem alınması istenecek

Sayıştay Genel Kurulu, denetçilerin bu tespitleri üzerine toplandı ve "istisnai memuriyetin", sınavsız devlet memuriyetine geçişte basamak olarak kullanıldığı ve Anayasa"nın "eşitlik" ilkesine aykırı olduğuna karar verdi. Bu karar ve rapor, Sayıştay Yasası gereği "Önlem alınması" istemiyle Meclis"e bildirilecek.

İşte rapor

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun 59. maddesi hakkındaki Sayıştay raporu" başlıklı Kasım 2008 tarihli raporda, istisnai memuriyete atanarak, devlet memurluğuna sınavsız girişin, devlete duyulan güveni zedeleyeceği ve sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı nitelikte görüldüğü belirtiliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı"na (KPSS) girip kazanan ve devlette bir kadroya atanmak için bekleyenlere karşı haksızlık olduğu vurgulanıyor. Şok rapor bakın özetle şöyle:

İhtiyaç dışı kullanılıyor

"Son dönemlerde yapılan denetim ve incelemelerden elde edilen bulgular, uygulamanın zaman zaman ihtiyaçların dışında kullanıldığına, istisnai memurluk kadrolarının kişilere devlet memurluğu statüsü sağlamanın kolay bir yolu olarak görüldüğüne işaret etmektedir.

136 kadro tespit edildi

Başta bakanlık merkez teşkilatları ve büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere toplam 187 kurumdan konu ile ilgili elde edilen bilgiler incelenmiş, 2002-2006 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde istisnai memuriyet kadrolarına açıktan yapılan atamalardan 136"sının, bir süre sonra sınavla girilebilecek memur kadrolarına atandıkları tespit edilmiştir.

Sınavsız memur atanıyor

KPSS sınavında başarılı olanların devlet memuru olarak atanmayı bekledikleri ortamda, istisnai memurluk kadrolarına yapılan atamaların, sınavsız memur atama uygulamasına dönüştürülmesi 59. maddenin öngörmüş olduğu amaçlarla bağdaşmamaktadır.

Anayasa'yı zedeliyor

Sözkonusu kadrolara açıktan veya 657 sayılı kanuna tabi olmayanlar arasından yapılan atamaların, atanan kişileri kısa bir süre sonra diğer memurluk kadrolarına atayabilmek amacını taşıması, 657 sayılı kanunun temel ilkelerine aykırı bir uygulama olduğu gibi Anayasanın kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetlerine girmede eşitlik ilkelerini zedeleyici mahiyettedir.

Kamu kaynakları verimsiz kullanılıyor

İstisnai memurluk kadorlarının, sınavla girilebilecek diğer memur kadorlarına atama yapma amacıyla kullanılması, atama yapılan kadroların gerektirdiği ehliyet ve likayate sahip olmayan kişilerin atanmalarıyla kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olacaktır.

İstismar önlensin

Daha da önemlisi bir kanun hükmünün istismar edilmesi anlamına taşıyan bu tür uygulamalar, uygulamayı yapan kurumlara ya da genel olarak devlete olan güveni zedeleyecektir. Bu itibarla istisnai memurluklarla igili yasal düzenlemelerde uygulamanın istismar edilmesini önleyici tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Başkan'ın ilginç tasarrufu

Son olarak, bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Sayıştay Başkanı Mehmet Damar"ın, bir mağazada satış elemanı olan baldızı Ebru Ö"yü yaklaşık dört yıl önce önce özel kaleminde, "istisnai memuriyet"e aldığı daha sonra da KPSS"ye girip kazanmamasına rağmen veri kontrol elemanı olarak, Sayıştay kadrosuna geçirdiği dile getiriliyor. Kendisi ve kişilik haklarına saygım nedeniyle Sayıştay"dan telefonla aradığım Ebru Ö. bu konuda konuşmak istemedi.

Belki bu işlemin yıllar önce yapıldığı savunulabilir. Ama yine de Sayın Damar"ın tasarrufunun, başında bulunduğu kurumun bu kararına uygunluğu konusundaki değerlendirmesini merak ediyorum ve köşemde aynen yayınlamak üzere bekliyorum.

Hürriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş