Yüksek öğretimde standart belirlenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), AB’ye uyum çerçevesinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde bulunması gereken kriterleri saptamaya yönelik Ulusal Yeterlikler Çerçevesi hazırlıyor.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim yapanların sahip olması gereken bilgi ve becerilerin, kişisel ve mesleki yetkinliklerinin ortaya konulması amaçlanan çalışmanın tüm üniversitelerde 2012’ye kadar uygulanması hedefleniyor.

Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Komisyonu Başkanı YÖK Üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş, yaptığı açıklamada, "Yükseköğretimde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılan eğitimin kalitesini ortaya koymak, sonuçlarını irdelemek, Avrupa standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla "Ulusal Yeterlikler Çerçevesi" hazırlıklarının sürdüğünü anlattı. Yeterlik sürecinin, "bir mesleği icra etmek için sahip olunması gereken bilgiler, beceriler ve diğer bütün özelliklerin hepsinin tanımlandığı bir süreç" olduğunu belirten Eriş, bu sürecin diploma ve sertifikayla belgeleneceğini kaydetti. Eriş, Ulusal Yeterlikler Çerçevesi çalışmasının ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde kriterler belirleme olarak nitelenebileceğini ifade etti.

Yükseköğretimdeki tüm eğitim kademelerinde her bir program için "yeterlik" saptanacağını belirten Eriş, Ulusal Yeterlikler Çerçevesi’nin "genel kriterleri" oluşturacağını kaydetti. Eriş, genel kriterlerin belirlenmesinden sonra yükseköğretimdeki her bir program için ayrı ayrı belirlenecek yeterlik çalışmasının üniversitelerle ve ilgili sektörden
katılımcılarla birlikte yürütüleceğini anlattı. Ulusal yeterliklerin, Avrupa Birliğince ortaya konulan Uluslararası Yeterlikler doğrultusunda hazırlandığını kaydeden Eriş, bu çerçevede her bir eğitim kademesinden mezun olanların bilgilerinin, becerilerinin, kişisel ve mesleki yetkinliklerinin neler olması gerektiğinin ortaya konulacağını belirtti.

"Genel yeterliklerin" tüm yükseköğretim programları için geçerli olacak genel kavramsal çerçeveden oluşacağını dile getiren Eriş, bu konuda hazırladıkları taslağı başta üniversiteler olmak üzere bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili çevrelere görüş almak üzere gönderildiğini ve görüşlerin değerlendirmesinin sürdüğünü, çalışmada son aşamaya gelindiğini anlattı. Eriş, bu hafta tamamlanması planlanan çalışmanın YÖK Genel Kurulu’na sunulacağını
bildirdi.

Eriş, YÖK Genel Kurulu kararıyla Ulusal Yeterlikler Çerçevesi’ni tüm üniversitelere göndereceklerini ifade ederek, üniversitelerin de çalışmalarını bu doğrultuda yapacaklarını kaydetti. "Bu aşamadan sonra yeterlikler, programlar için ayrı ayrı yapılmaya başlanacak. Örneğin iletişim programının, maden mühendisliği, ziraat mühendisliği programının yeterlikleri ayrı ayrı belirlenecek" diyen Eriş, üniversitelerde bu amaçla Bolonya Eşgüdüm Komisyonları da oluşturulduğunu belirtti.

"PİLOT UYGULAMAYLA BAŞLAYACAK"

Ulusal Yeterlikler Çerçevesi’nin Türkiye’deki tüm üniversitelerde uygulanmaya başlanmasına ilişkin takviminde öngörülen tarihin 2015 olduğunu anımsatan Eriş, "Ancak biz bunu 2012’ye çekmek istiyoruz. 2012’ye kadar tüm
üniversitelerde uygulanıyor olacak" dedi. Uygulamayı pilot olarak bazı üniversitelerde başlatacaklarını ifade eden Eriş, ayrıca programların yeterlilikleri belirlendikçe, tüm programların yeterliklerinin tamamlanması beklenmeden uygulamaya geçileceğini kaydetti.

NASIL ÖLÇÜLECEK?

Kriterlerin yerine getirilip getirilmediğinin akreditasyonla ölçüleceğini vurgulayan Eriş, bu yeterlilikleri tamamladığını bildiren yükseköğretim kurumlarının akreditasyon kuruluşlarına başvuracağını belirtti. Bu kapsamda Türkiye’de bağımsız bir "Akreditasyon Ajansı" kurulacağını bildiren Eriş, konuya ilişkin kanun taslağı hazırlanacağını ifade etti. Eriş, bu ajansın, sektörel bazda veya tek tek uzmanlık alanlarında akreditasyon yapacak kuruluşlara yetki vereceğini söyledi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş