2008 KPSS'nin iptal edilen soruları sonrası ÖSYM sessiz kalıyor!

Sayın Yarımağan, gereğini ne yaptınız?
9 Mart 2009 tarihinde yayımladığımız haberde, iki KPSS sorununun iptal olmasına değinmiş ve Danıştay kararları bağlamında sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntılı bir açıklama yayımlamıştık. ÖSYM Başkanı Sayın Yarımağan ise o gün yaptığı açıklamada "Soru iptaliyle ilgili gerekeni yapacağız" demişti. Soru iptallerine ilişkin haberin yayımladığı gün hemen bir işlem tesis edilmesini kimse ÖSYM'den beklememektedir. Ancak bugün ayın 13'ü... aradan geçen bir aylık süreye karşın ÖSYM'nin ne yaptığı merak edilmektedir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan 9 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirtmiş ve "Şu aşamada bir yorum yapamıyorum" diye konuşmuştu.

İlgili haberde de belirtmiş olduğumuz üzere ÖSYM'nin kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde işlem tesis etmesi ve KPSS10 puanlarını yeniden hesaplaması gerekmektedir.

Aradan bir ay gibi süre geçmiştir ve binlerce kişiyi ilgilendiren bir sürece ilişkin olarak ÖSYM tarafından bilgilendirici hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Bu çerçevede şu hususu hatırlatma gereği duyuyoruz: Hiçbir adayın puanların yeniden hesaplanması için ÖSYM'ye başvurmasına gerek bulunmamaktadır. Zira, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 28. maddesi "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında,bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir." şeklinde olup, ÖSYM'nin kararın resmi olarak ÖSYM'ye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde bir işlem tesis etmemesi hem tazminat davasına hem de ceza davasına konu olabilmektedir.

Memurlar.Net


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş