YÖK Yasası Değişiyor !

Yükseköğretim Yasası"nda yapılacak değişiklikle öğretim üyelerine “ihtiyaç duyulması halinde” kendi üniversitelerinde ya da başka üniversitelerde haftada asgari 10 saat daha ders verme zorunluluğu getiriliyor. Yurtdışında lisansüstü eğitim alan ve doktora yapan araştırma görevlileri arasından mecburi hizmet zorunluluğunu yerine getirmeyenlerden burs ve diğer giderlerin tamamı yasal faiziyle birlikte geri alınacak.

YÖK
"ün üzerinde çalıştığı Yükseköğretim Yasası"nde yapılacak değişiklikleri içeren yasa taslağı tamamlandı. Buna göre taslakla getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

• Yasanın öğretim elemanı yetiştirilmesini düzenleyen 35. maddesinde yapılan değişiklikle araştırma görevlilerinin atamalarında dekan ya da enstitü müdürünün önerisi aranmayacak, rektörün onayıyla atama yapılacak.

• Araştırma görevlilerinin tepkisini çeken “50/D” uygulaması yasadan çıkarılırken bunun yerine araştırma görevlilerinin doktora öğrenimini tamamladığı üniversiteye atanabilmesi için YÖK
tarafından ilgili anabilim dalında öğretim üyesi ihtiyacı olduğu belirlenen üniversitelerde en az 2 yıl süreyle öğretim üyesi olarak çalışmış olma şartı aranacak.

• Araştırma görevlileri yüksek lisans için 3 yıl, doktora için 5 yıl süreyle başka bir üniversitede görevlendirilebilecek. Eğitimin bir aşamasında başarısız olan araştırma görevlilerinin görevlendirme kararı rektörler tarafından geri alınabilecek. Görevlendirilen araştırma görevlileri, görevli olduğu süre kadar mecburi hizmet yükümlülüğüne girecek.

• Araştırma görevlileri yurtdışında YÖK
"ün uygun gördüğü bir yükseköğretim kurumunda araştırma yapmak ya da lisansüstü eğitimini yurtdışında almak üzere görevlendirilebilecek. Yurtdışında görevlendirilenlere maaşları ödenmeye devam edilecek.

• Araştırma görevlilerine gittiği ülkenin ekonomik koşullarına göre burs ve yol giderleri de ödenecek. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumunun ücretli olması halinde bu ücretler de YÖK
tarafından karşılanacak.

• Yasanın öğretim üyelerinin çalışma esaslarını belirleyen 35. maddesinde yapılan değişiklikle mevcut düzenlemeye göre haftada en az 20 saat üniversitede bulunması ve 10 saat ders vermesi gereken öğretim üyeleri, görevli olduğu üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda “ihtiyaç bulunması halinde” haftada asgari 10 saat daha ders vermekle yükümlü tutulacak.

• Öğretim görevlileri ve okutmanlar ihtiyaç duyulması halinde başka üniversite ya da kendi üniversitesinde haftada asgari 12 saat ders vermek zorunda kalacak.

memurlar biz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş