SBS'de taban puan 196’ya çıktı tercih hakkı 12’ye düştü

İlköğretim son sınıf öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı, sıra tercihlerde. 1 milyon 30 bini aşkın aday için iyi bir Anadolu, fen veya Anadolu meslek lisesine yerleşmenin yolu doğru tercih yapmaktan geçiyor. Ortaöğretim Yerleştirme Puanı 196 ve üzeri olan öğrenciler tercih yapabilecek. Geçen yıl ise taban puanı 160 olanlar tercih yapabiliyordu.

Tercihler, internete sahip öğrenci velileri tarafından 13-17 Temmuz tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya http://e-Okul.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre bireysel olarak yapılacak. Interneti olmayanlar ise okul müdürlüklerine giderek tercih işlemlerini yapacak ve imzalayacak.

Tercihler okul müdürülüğü tarafından elekronik olarak onaylanacak. Tercihlerle ilgili her türlü düzeltme, elektronik onaylamadan önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak.

Tercih listelerinin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, tercih ve yerleştirme e-kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekiyor. Tercih listesinden öğrenci velisi, onaylamadan ise okul müdürlüğü ve veli birlikte sorumlu olacak.

Öğrenciler bir defa olmak kaydıyla 12 tercihte bulunacak. İkinci yerleştirme ve daha sonraki yerleştirme işlemlerinde de aynı tercihler geçerli olacak. Daha sonra hiçbir şekilde bu tercihlerde değişiklik yapılmayacak.

Elektronik ortamda onaylanan tercih başvuru bilgileri formunun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak. Bu belgenin aslı okulda saklanacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler yine internetten MEB’in sitesinden öğrenilecek. Tercihte dikkat

Tercihlerinizde 2008-OKS’de okulların son aldığı öğrencilerin başarı sırasını ölçü olarak alabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki, OKS farklı SBS farklı bir sınavdı ve OGES yerleştirme puanınız 7 ve 8’nci sınıfın birleşiminden oluşuyor. Tercihlerinizde üst sıralar için kendi başarı sıranızın en az 2.000 kişi üstünden başlayın ve inebileceğiniz kadar alt sıralara inin. Alt dilimlerde ise kendi başarı sıranızın 5.000 kişi üstünden başlayıp inebileceğiniz en alt tercihe kadar yazmalısınız.

Unutmamalısınız ki, 2008- OKS’de 20 tercih yapma hakkı varken 2009-SBS’de tercih sayısı 12 oldu. Buna dikkat edin.

Şartlarınızın tercih edeceğiniz okulların başvuru şartlarına (ağırlıklı not ortalaması, yaş sınırı vb.) uyup uymadığı kılavuzdan kontrol edin.

2009 SBS-OGES’te öğrencilerin tercih yapabilmeleri için 196,000 puan barajını aşmış olmaları gerekiyor. Puanı 196,000’ın altında olan adayların tercih hakkı yok.

Tercihlerde puanlar yıldan yıla farklılıklar gösterebiliyor. Adaylar kendi başarı sıralamaları ile okulların 2008-OKS’de son aldıkları öğrencinin sırasını karşılaştırarak tercih yapmalı. Bu işlem adayın daha isabetli tercih yapmasını sağlar.

Yerleştirmede öncelik tercih sırasına göre değil, puana göre belirlenir. Adaylar yerleştirmede en yüksek puan alandan başlayarak yerleştirilir. Bu nedenle tercih sıralaması yaparken başka adayların tercihlerine değil kendi tercih listelerinin tutarlılığına bakmaları gerekiyor. Okulların puanlarının büyükten küçüğe doğru sıralamaları gerekir.

Üniversite için Anadolu öğretmen, iş için sağlık meslek

Fen Lİseleri: Öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak amacı ile kuruldu. Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi dört yıl.

Sosyal Bİlİmler Lİselerİ: İlgi ve yetenekleri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlıyor. Öğrenim süresi hazırlık dışında dört yıl.

Anadolu Lİselerİ: Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlıyor. Anadolu liselerinde öğrenim süresi dört yıl. Ancak, öğretim süresi hazırlık sınıfı bulunan liseler de var.

Anadolu Teknİk Lİselerİ: Fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanıyor. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verildiğinden, bağımsız işyeri de açabiliyorlar.

Anadolu Meslek Lİselerİ: Bu okullardan bazıları uygulanan programlarla birlikte adlandırılıyor. (Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi vb.).

Anadolu Öğretmen Lİselerİ: Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak amacıyla kuruldu. Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi dört yıl. Birinci yabancı dil İngilizce.

Anadolu İmam Hatİp Lİselerİ: İmamlık, Hatiplik ve Kuran Kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.

Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Lİselerİ: Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan okullar. “Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak veriliyor. Hemşirelik programı ile ortaöğretim seviyesinde dört yıl eğitim veriyor.

Adalet Meslek Lİselerİ: Bu okul mezunları öncelikle Adalet Bakanlığının Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma Memurluğu ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli meslek elemanı olarak yetiştiriliyor.

Anadolu Tarım ve Tarım Lİselerİ: Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek elemanlar yetiştiren okullar.

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lİsesİ: Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik elemanlar yetiştiren programlar uygulanıyor.

Lise eğitiminden ne bekliyorsunuz

Dr. Sinem Vatanartıran (Bahçeşehir Koleji)

Geçen sene başlayan SBS, aslında her seviyenin sonunda yapılan, o seviyenin müfredatından oluşan final sınavları gibi. Bu açıdan bakıldığında, aslında SBS, sadece öğrencinin değil, her öğretmenin, okulun, ilin ve genelde de Türkiye’nin akademik karnesini gösterir. Sonuçlar liseye yerleştirme amacıyla da kullanılacağı için, öğrencileri sıralama düşüncesi devam ediyor ve okullar ve ülke olarak başarımızı sorgulamak yerine, bireysel öğrenci başarılarına odaklanmaya devam ediyoruz.

Bu sene SBS sonuçlarına göre öğrenci alan bir liseye devam etmek isteyen öğrenciler için, geçen sene girdikleri 7’nci ve bu sene girdikleri 8’nci sınıf SBS sonuçlarına göre bir puan belirlenecek.

Öğrencilerimize şunu soruyoruz: Hiçbir puan kısıtlaması olmasaydı, hangi lisede/liselerde okumak isterdiniz? Bu listeyi hazırladıktan sonra, “Bir liseden beklentin nedir?” sorusuna sıra geliyor. Çünkü herkesin liseden beklentisi farklı. Aynı lise hakkında farklı kişilerin farklı görüşleri de bulunuyor. Bu farklı görüşler, beklentilerle oluşur. Lise eğitiminden ne beklediğimiz ve bu beklentileri hangi okullarda bulabileceğimiz tercih yaparken çok önemli.

Hürriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş