Atananlar şimdi ne yapacak ?

Atandığınızda size ışık tutacak olan herşey bu başlık altında. Lütfen başlığa tıklayınız...
 Sitemiz ''Bize Ulaşın'' linkinden bizlere gelen iletilerde Öğretmen adaylarından atandıklarında ''Hangi Belgeler lazım olacak?'' diye iletiler aldık.
Atandığınızda öncelikle sizden 2 belge istenecektir. Bunlardan biri mal bildirim beyannamesi . Birde Göreve başlama dilekçesidir.

 Göreve başlama dilekçesini sitemizden indirmek için tıklayınız
Mal bildirim beyannamesini sitemizden indirmek için tıklayınız

İl ilçe hizmet puanları dökümü için tıklayınız
İl ilçe hizmet puanını gösterir harita için tıklayınız

ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

Sözleşmeli ögretmenlere ait görevlendirme onaybelgeleri PDF formatında il millî egitim müdürlüklerine internet aracılıgıyla gönderilecektir.

Sözleşmeli ögretmen olarak atanmış bütün adayların adreslerine, görevlerine başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu"na göre tebligat yapılarak, teblig tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektigi bildirilecektir.

Sözleşmeli ögretmen olarak görevlendirilenler görevlendirildikleri il millî egitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

Göreve başlayacak adaylardan, bu kılavuzun “Adaylardan Istenecek Belgeler” başlıklı 7.2"nci maddesinde belirtilen belgeler istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlar ile saglık raporunda “Bedensel engeli olduğu” belirtilenler göreve başlatılmayacak, bunlara ait belgeler Personel Genel Müdürlügü Ögretmen Atama ve Yer Degiştirme Dairesi Başkanlıgına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak Bedensel Engeli Degerlendirme ile Sicil Kaydını Inceleme Komisyonunun verecegi karar dogrultusunda işlem yapılacaktır. Ancak, saglık kurulu raporlarında“Öğretmen olur.” kaydı bulunanlar herhangi bir komisyon kararı aranmadan göreve başlatılacaklardır.


9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:

Başvuruda istenen belgelerle birlikte;


Başvuruda istenen belgelerler

a) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,

c) Diploma Denklik Belgesi,

d) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

e) Son altı ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama Belgesi (Elektronik Başvuru Ekranı"nda “Sabıka Sorgulama Belgesi istenecektir.” ifadesi bulunanlardan),

f) Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Atama biçimleriyle başvuracaklardan, en son çalıştığı kurumdan alacağı Hizmet Belgesi (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

g) Açıktan Atama biçimiyle başvuracaklardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir.),

h) Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleri ile başvuracaklardan, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur"dan emekli olmadığına ilişkin belge,
i) Kurumlar Arası Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi.

Başvuruda istenen belgelerle birlikte;
a) KPSSP10 Sonuç Belgesi (aslı ya da bilgisayar çıktısı),
b) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotograf,
c) Son altı ay içinde alınmış Saglık Kurulu Raporu,
d) Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
e) Mal Bildirimi (il millî egitim müdürlüklerinden temin edilecektir).
9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Ögretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarıncatebligat yapıldıgı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63"üncümaddeleri geregince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yenidenögretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu atama döneminden itibaren 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli ögretmen olarakgörevlendirileceklerden, göreve başlamayanlar ile belirli bir süre görev yapıp da ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren1 (bir) yıl geçmeden yeniden hem sözleşmeli ögretmenlige hemde kadrolu öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır. ( İlgili bu madde Türk Eğitim-Sen tarafından mahkemeye verilmiştir)


MEMURUZ.NET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş