MEB'deki öğretmenler eğitim veren her kurumda ders verebilir mi?

MEB'e bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenler eğitim veren her kurumda ders verebilir mi?
Öğretmenler Dershanelerde Görev Alabilir mi ?
Konuyu yeniden ele almak mevcut bilgileri tazelemek ve olası bir mağduriyeti önlemek adına yaptığımız çalışmayı haber konusu yaptık
Mevcut kanun ve yönetmeliklere göre devlet okullarında çalışan öğretmenler , özel okullarda ders verebilmekte. Ancak özel dershanelerde ders vermesi söz konusu değil.
Diğer taraftan kadrolu öğretmenler haricinde sözleşmeli öğretmenler içinde aynı durum söz konusu olup 657 tabii devlet memurları kanunu çerçevesinde değerlendirilmektedir.
657 Devlet memurları kanununa göre gerek kadrolu , gerekse sözleşmeli öğretmenin özel dershanelerde çalışması ve tespit edilmesi durumunda 657 sayılı develet memurları kanununa göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller içinde


125 madde:

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak kapsamına girmektedir.


Sözleşmeli öğretmenler içinde geçerli olan bu madde ayrıca sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin imzaladıkları sözleşmede


Madde 13 –SÖZLEŞMENİN FESHİ bölümünün

e) 1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda belirtilen İhtar ve Tevbih cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa ,kademe ve derece indirilmesi cezasını gerktiren fiil ve meslekten çıkarılması cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği , yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir . demektedir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
Kabul Tarihi : 8/2/2007
Resmî Gazete : 14.02.2007/26434


İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez .
Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

Diğer taraftan

KAMU PERSONELİNİN NİTELİKLERİ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI
(ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ)
Görevlendirmede aranacak şartlar
Madde 39-Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda resmi öğrenim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır.(7.9.91/20984 S.R.G.)
Altmışbeş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmışbeş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu gibilere valilik izniyle icra mahiyetinde olmamak şartıyla müşavirlik, danışmanlık, personel müdürlüğü veya personel şefliği görevi verilebilir.


İhtiyaç halinde resmi öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili Bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.


Öğretmenlik, uzman ve usta öğreticilik yapma nitelik ve şartları taşıyan okullar dışındaki kurumlarda görevli diğer devlet memurları kurumlarınca izin verildiği takdirde haftada 8 saati geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ücretli derse girebilirler.
Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel dershanelerde görev verilemez.(12.2.1994/21847 S.R.G.)

Nevtes.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş