Öğretmen Adayları İSYANDA

Kurdukları "Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu" ile atamalarının yapılması mücadelesi sürdüren mağdur öğretmenler, gelecek kaygılarını dile getirdiler
Biran önce atamalarının yapılmasını isteyen mağdur öğretmenler, seslerini hem eylemleri ile hem de kurdukları internet sitesinden duyurmaya çalışıyorlar.
Kurdukları Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu  ile atamalarının yapılması mücadelesi sürdüren mağdur öğretmenler, gelecek kaygılarını dile getirdiler. Biran önce atamalarının yapılmasını isteyen mağdur öğretmenler, seslerini hem eylemleri ile hem de kurdukları internet sitesinden duyurmaya çalışıyorlar.
AYÖP Dönem Sözcüsü Serkant Subaşı, Medya ve Eğitim Danışmanları Sema Sağnak ve Yusuf Yıldız, Kitle İletişim Sorumlusu Suna Bayrak ve Platform Basın Sorumlusu Bayram Şen sorunlarını gazetemize anlattılar.

GELECEK KAYGISI
Aylardır, yıllardır atamaları yapılmayarak mağdur edilen öğretmenler adına konuşan platform temsilcileri, “Eğitimin piyasalaşmasının doğurduğu dershane öğretmenliği, ücretli öğretmenlik, her yıl artan dershane sektöründeki hukuksuzluklar, dershane öğretmenlerinin çalışma koşulları ve ücretlerdeki yetersizlik; esnek çalışma biçimlerinden biri olan, devletin kâr elde etme amacıyla kendi okullarında ayda 400-500 TL"ye çalıştırdığı, sayısı 100 bini aşan ücretli öğretmenler eğitimin sorunlarından sadece birkaçı” dediler. Mağdur öğretmenler en önemli sorunlarının ise “gelecek kaygısı” olduğunun altını çizdiler.

"KADROLU İSTİHDAM ZORUNLU"
Sema Sağnak ve Suna Bayrak “kadrolu-sözleşmeli-ücretli-işsiz-dersane öğretmeni” olarak farklı statülere bölünmüş öğretmenliğin “bir bütün” olduğunu vurguladılar. Eğitimin, her kesimden insanı kapsayan büyük bir toplumsal sorun olduğunu kaydeden Sağnak ve Bayrak, 250 bin öğretmenin “kadrolu” istihdamının artık bir zorunluluk haline geldiğini, devletin de öğretmenler arasında “ayrım yapmadan” güvencesiz çalışma biçimlerini kaldırarak, “tam gün kadrolu” atama yapması gerektiğini söylediler.

TEK DERDİMİZ ATANMAK
Eylemlerinin, talepleri gerçekleşene dek devam edeceğinin altını çizen Platform Sözcüsü Serkant Subaşı ise, “Bizim tek bir derdimiz var o da atanmak” dedi. “Biz öğretmeniz ve işimizi yapmak istiyoruz” diyerek, atama bekleyen öğretmenlerin sesi olan Subaşı, bunun için “ücretli köle, “diplomalı işsiz” olmayacaklarını ifade etti. Subaşı taleplerinin açık ve “tam gün kadrolu-güvenceli iş” olduğunu belirterek, bu talepleri gerçekleşene kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi. Yusuf Yıldız da esnek çalışma tarzlarına son verilmesini ve Şubat 2010"a kadar 200 bin öğretmenin acilen kadrolu- güvenceli istihdamının sağlanmasını, KPSS adı verilen, geçerliliğini ve güvenilirliğini kaybetmiş olan sınavın kaldırılıp, yerine geçerliliği ve güvenilirliği olan bir sistemin getirilmesini istediklerini ifade etti. 
(Ankara/EVRENSEL)
--------------------------------------------------------------------------------
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TALEPLERİ
Mağdur öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı"ndan ve AKP Hükümeti"nden şu taleplerde bulundular;
* Ücretli öğretmenlik ve diğer esnek çalışma tarzlarına son verilsin,
* Şubat ayına dek 200 bin öğretmenin acilen kadrolu- güvenceli istihdamı sağlansın,
* KPSS adı verilen, geçerliliğini ve güvenilirliğini kaybetmiş olan bu sınav kaldırılarak, yerine geçerliliği ve güvenilirliği olan bir sistem getirilsin.
--------------------------------------------------------------------------------
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK
Kadrolu okul öncesi öğretmen istihdam etmeyerek, açığı kadrosuz usta öğreticilerle kapatmaya çalışan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir kez daha yargı duvarına çarptı.

Daha önce Eğitim Sen"nin başvurusu ile Danıştay usta öğreticilerin ancak öğretmenlerle birlikte derse girebileceği şeklinde karar almıştı. MEB bu karara uymak yerine bir genelge ile okul öncesi eğitim için öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici çalıştırılmasının uygun görüldüğünü belirtmişti.

Bunun üzerine Eğitim Sen genelgenin ve ekindeki düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay"a dava açtı. Danıştay 2.Dairesi aldığı kararla anılan genelgenin ve ekindeki düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu kararla kadrosuz usta öğreticilerin öğretmen yerine istihdam edilemeyeceği, ancak kadrolu öğretmenin gözetiminde çalışabileceği ortaya çıktı.
Eğitim Sen"den yapılan açıklamada, bakanlığın bütün hukuksuz uygulamalarının peşini bırakmayacağını, yurt genelinde 20 bini aşkın okul öncesi öğretmen adayının, Milli Eğitim Bakanlığı"nın, kadrosuz, güvencesiz, esnek çalıştırma inadından vazgeçerek, kadro açmasını beklediğini, yargı kararlarının da bu doğrultuda olduğu belirtilmiştir. 
(ANKARA)/Evrensel

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş