Öğretmen alımları arttırılmalıdır !

Bakanlığın 15-20 bin öğretmen atayarak, 100 bini bulan öğretmen açığını kapatması mümkün değildir”
Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırma- lar Merkezi, yaptığı bir araştır- mayla, öğretmen istihdamındaki çarpık tabloyu gözler önüne serdi.

KPSS"ye Giren Öğretmen Adayla- rının Sadece Yüzde 15-20"si Atanabiliyor
EBSAM"ın yaptığı araştırmaya göre, 2008-2009 öğretim yılı itibariyle Eğitim fakülteleri, diğer Mesleki ve Teknik Eğitim fakülteleri ve Eğitim Bilimleri enstitülerinden mezun olan öğrenci sayısı 48.869. Bu rakamlarla birlikte 2009"da KPSS"ye giren öğretmen adayı sayısı 250 bine ulaşıyor. Sınava giren öğretmen adaylarının o yıl içerisinde yüzde 15-20"si öğretmen olarak atanabiliyorken, yüzde 75-80"i ise ya yeniden KPSS"ye hazırlanıyor ya dershanelerde düşük bir ücret karşılığında mesleğini icra ediyor veya mesleği dışı işlerde çalışıyor.

Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, yıllar itibariyle Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen aday sayısı artarken, Bakanlığın kadrolu olarak atadığı öğretmen sayısının aynı oranda artmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Bu yüzden Eğitim fakültelerinde ihtiyaçtan fazla öğretmen adayı yetiştiriliyor. 2000"li yılların başlarına kadar Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının kadrolu öğretmen olarak atamaları yapılırken, şimdi ise ihtiyaç fazlası öğretmen adayı yetiştirildiğinden, KPSS ile elemeye tabi tutularak alınmaktadır.”

Öğretmen Alımı Artırılmalıdır
“250 bin öğretmen adayının KPSS"ye girip, kadro beklediği görülmektedir” diyen Etyemez, “Bakanlığın bu yığılmayı önleme ve öğretmen adaylarının sorunlarına çözüm bulma noktasında YÖK ve üniversitelerle koordinasyon ve planlama neticesinde alanlara göre öğretmen ihtiyaç çalışması yaparak, her yıl aldığı öğretmen sayısını artırması gerekmektedir. 14 Eylül"de ataması yapılacak 15 bin 800 öğretmenle birlikte bu yıl alınan öğretmen sayısı 29.642"dir. Bakanlık, bu yılki öğretmen alımında geçmiş yılların gerisinde kalmış bulunmaktadır. Geçen yıllarda alınan öğretmen sayıları incelendiğinde, bu yıl en az 10 bin öğretmenin atamasının daha yapılması gerektiği görülmektedir. Ayrıca, Bakanlığın 15-20 bin öğretmen atayarak, 100 bini bulan öğretmen açığını kapatması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl sınırlı kontenjan dahilinde, ihtiyaç duyulan branşlarda, KPSS puanı sonucuna göre öğretmen alımı yapıyor. 2009-2 döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı"nın çeşitli branşlarda açıklamış olduğu 15.800 adet öğretmen kadrosu için KPSS sonucuna göre başvurular 11 Eylül"de biterken, atamalar 14 Eylül"de yapıldı.

Atamalarda Aslan Payı Okul Öncesi Öğretmenliğinde
2009"da KPSS"ye giren 250 bin civarında öğretmen adayını yakından ilgilendiren bu atamalarda alınacak öğretmenlerin branşları dikkat çekici. İlk defa ataması yapılacak 4.500 kadrolu ve 11.000 sözleşmeli olarak açıklanan öğretmen alımında; kadrolu atanacakların yüzde 33"ü (1.319) ile sözleşmeli atanacakların yüzde 36"sı (3.959) Okul Öncesi Öğretmenliği branşında. Bu branşı sırasıyla Sınıf Öğretmenliği (kadrolu yüzde 15, sözleşmeli yüzde 16) ve İngilizce (kadrolu yüzde 8, sözleşmeli yüzde 6) branşları takip ediyor. Kadrolu olarak atanacakların yüzde 53"ünü diğer 43 branş oluştururken, sözleşmeli atanacakların ise yüzde 58"ini oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı"nın alacağı öğretmen kadrolarında bu üç branşın ağırlığı söz konusu.

2009-1 döneminde MEB tarafından öğretmen olarak atanan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunu oranı 5.2 iken bu dönemde 33.9"dur. Bu artışın nedeni; Milli Eğitim Bakanlığı"nın 2009- 2010 eğitim döneminden itibaren 32 pilot ilde uygulanacak, okul öncesi eğitim çağına gelen çocukların zorunlu eğitime alınması projesidir. Bu projeyle birlikte ileriki yıllarda, okul öncesi eğitimin Türkiye"nin her yerinde uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü okuyan veya bitiren öğretmen adayları diğer branşlara göre daha şanslılar.

Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları ve Milli Eğitim Bakanlığı"nın aldığı öğretmen sayıları incelendiğinde işsiz öğretmen sorunu gittiçe büyüyecek çok büyük bir sorun olacağa benziyor  


Kaynak: 2005-2009 MEB ve ÖSYM İstatistikleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş