Askeri kurumlara sivil memur alımında boy şartı kaldırıldı


BOY ŞARTI KALDIRILDI


Ancak, 2008 yılında yapılan bu değişikliğin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Yönetmeliğin 25. maddesinde 19 yaşından büyükler için boy şartının alt limiti 164 olarak belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 85. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan " Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak memurların boy ve kilo oranlarında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi esas alınır." hükmü gereğince, 164'ten daha kısa bir boya sahip olanların Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil memur olmasının önü kapatılmıştır.

Ancak bu uygulamaya ilişkin olarak çok sayıda davada açılmıştır.

Memurlar.net'in konuyla ilgili haberinde belirtildiği üzere gerek çok sayıda dava açılmış olmsı gerekse gelen tepkiler üzerine 31 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede, Bakanlar Kurulu Kararıyla yönetmeliğin 85. maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan madde şu şekildedir: "(Değişik ikinci fıkra: 16/6/2008-2008/13831 K.) Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak memurların boy ve kilo oranlarında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi esas alınır. Alımı yapacak komutanlıklar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir."

DEVAM EDEN SİVİL MEMUR ALIMLARI
31 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik sırasında, Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu Yönetmelikle yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanan ancak henüz sonuçlanmamış olan sivil memur adaylarına ilişkin alım işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Bu maddeye göre henüz sonuçlanmamış sivil memur alımlarında da boy şartının aranmaması gerekmektedir.

MEMURLAR.NET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş