Biyoloji mezunlarına TUS yolu açıldı !


- Danıştay 8. Dairesi, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık sınavına girmelerini engelleyen yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu.
Sağlık Bakanlığının 18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin geçici 4. maddesinde yer alan "992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS'ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir" hükmünün, eksik düzenleme ile biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi almasını engellediği gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açıldı.
Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Dairenin kararı şöyle:
"Hukuki bir neden, bilimsel bir gerekçe olmadan, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimini almasını engelleyen ve düzenli idare ilkesine aykırı olarak düzenlenen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin geçici 4. maddesinde eksik düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, temel idare hukuku prensiplerine ve hukuka açıkça aykırı olan dava konusu düzenlemenin, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık sınavına girmelerini engelleyecek olması dikkate alındığında, giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı da açıktır."

AA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş