Formasyona DAVA Açıldı !

YÖK'ÜN Fen Edebiyat Fakültelilere verdiği formasyon hakkına dava açıldı.
 
İŞTE EĞİTİM SEN'İN AÇIKLAMASI:
Fen-Edebiyat, İlahiyat Mezunlarına Tezsiz Yüksek Lisans Yapmadan Ortaöğretim Öğretmenlığine Başvuru Yolunu Açan Yök Kararının İptali İstemiyle Dava Açtık
Öğreniminin ardından pedogojik formasyonu içeren tezsiz yüksek lisansı tamamladıktan sonra ortaöğretim alan öğretmenliğe başvurabiliyor. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27.8.2009 günlü kararı ile söz konusu pedagojik formasyon fen-edebiyat ve ilahiyat fakültelerinde artık lisans öğrenimi sırasında verilecektir. Daha sonradan yapılan açıklamalara göre bu olanaktan fen-edebiyat ve ilahiyat fakültesi öğrencilerden belirli koşulları taşıyanlar yararlanabilecektir. Böylece ortaöğretim alan öğretmenliğine eğitim fakülteleri ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları beş yıllık lisans öğrenimlerinin ardından başvururken fen-edebiyat ve ilahiyat mezunları dört yıllık lisans öğrenimlerinden sonra başvurabilecektir. Bu nedenle YÖK’ün anılan kararı eğitim fakülteleri ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları aleyhine haklı bir nedene dayanmayan bir ayrımcılıktır. Bu yönüyle anılan YÖK kararı öğretmenlik mesleğinde niteliği düşürmekten, gereksiz yere bir ayrışma nedeni daha yaratmaktan, çalışma huzurunu, giderek çalışma barışını bozmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu nedenle sendikamız hukuka, kamu yararı ve hizmetin gereklerine ve eğitim bilim ilkelerine aykırı gördüğü YÖK’ün anılan kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştır.

Memurlara.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş