Öğretmen Atamaları Davalık

İhtiyaç olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen alımı yapmadığını belirterek, bakanlığa dava açtılar.
Türk Eğitim Sen beklenen davayı sonunda açtı.. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ihtiyaç olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen alımı yapmadığını belirterek, bakanlığa dava açtıklarını bildirdi.

Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, 310 bin civarında öğretmen adayının atama beklediğini belirterek, bu sayının Haziran ayında 350 bini geçeceğini kaydetti.

"Ataması Yapılmayan Öğretmenler (AYÖP)" adlı bir platform oluşturarak ilk kez örgütlenildiğini, basın açıklamaları, açlık grevleri ve mitingler düzenlediklerini ifade eden Koncuk, "Diğer yandan ise ülkemizde ciddi boyutlarda öğretmen açığı bulunduğu bir gerçek olup, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu da konuşmalarında bu durumu beyan etmektedir.

Öğretmenlik mesleği, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda 'özel bir ihtisas mesleği' şeklinde tanımlanmasına karşılık, ülkemizde yeterince öğretmen alımı yapılmadığından çok sayıda öğrenci öğretmensiz kalmakta, ihtiyaçlar pedagojik formasyonu olmayan meslek yüksek okulu mezunları, ücretli öğretmenler ve farklı alanlardaki branşlarda çalışan öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak öğretmen ihtiyacının karşılanamaması, öğretmen sayısının yetersiz olması vb. istisnai şartlara bağlanan bu durum, yeterli sayıda kadrolu öğretmen atanmamasından dolayı ne yazık ki genel uygulama halini almıştır" dedi.

2010 yılı Bütçe Kanunu'nun "Kadroların kullanımına ilişkin esaslar" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası hükmü gereği, 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan öğretmenlerin sayısının yüzde 50'si kadar öğretmenin alınabileceğini ve bu yıl da öğretmen alımının istenilen düzeyde gerçekleşemeyeceğini kaydeden Koncuk, aynı maddenin 2. fıkrasında sayılan kadrolar açısından ise böyle bir sınırlama getirilmeyerek, sınırsız atama yetkisi verildiğini vurguladı. Koncuk şunları söyledi:

"Türk Eğitim-Sen olarak yukarıda bahsi geçen hükmün T.C. Anayasası'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine, 42. maddesinde düzenlenen 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmüne ve 128. maddesi ile benimsenen kamu hizmetlerinin genel idare esaslarına göre ve memurlar ile diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği ve sürekliliği ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne hükmün yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtık."

MEMURLARA.COM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş