Abbas Güçlü: "MEB ile görüştüm, sınırda olanlar atanabilecek"

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararı, pek çok öğretmenin umut kaynağı oldu. MEB Kurmayları ile yaptığımız soru-cevaplara geçmeden önce isterseniz, gelin haberin ayrıntılarına bir göz atalım:


Mahkeme'nin İptal Gerekçesi

Ankara 15. İdare Mahkemesi, bir öğretmen adayının açtığı dava üzerine 2009/1 sözleşmeli öğretmen atamalarının hukuka aykırı olduğu görüşüne vardı ve yapılan atamaların “Soru iptallerinden sonra düzenlenen yeni puan listesine göre değerlendirilmemesine ilişkin işlemin” yürütmesini durdurdu. 2009/1 sözleşmeli öğretmen atamaları riske girdi.

Öğretmen Hatice Gür, Ankara 15’inci İdare Mahkemesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı bir dava açarak sözleşmeli öğretmen atamalarının soru iptallerinden sonra yeniden düzenlenmediğini belirtti ve bu işlemin iptalini istedi. Gür, 2008 KPSS sınavında 75.748 puan aldığını, 2009’un ilk dönem sözleşmeli öğretmen atamalarında atamasının yapılmadığını belirtti. Öğretmen adayı, dava dilekçesinde 2008 KPSS’deki iki sorunun mahkeme kararıyla iptal edildiğini, bunu üzerine yeniden değerlendirilen sınav puanlarının 2009 birinci dönem atamalarında dikkate alınmasını istediğini ancak bunun reddedildiğini belirtti. Öğretmen Hatice Gür, sınıf öğretmeni olarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

Mahkeme, olayda 2008’de KPSS’deki iki sorunun iptali sonrasında ÖSYM’nin yeniden hesaplanan puanlara ilişkin listeyi 26 Mart 2009 tarihinde MEB’e gönderdiğine ve 2009-2 atama döneminde değerlendirmeye alındığına yer verdi. Mahkeme, 2009/1. dönem sözleşmeli öğretmen atamalarında yeni düzenlenen listeye göre işlem tesis edilmesi gerektiğini belirterek, “Yeniden hesaplanan puanların 2009/1.dönem sözleşmeli öğretmen atamalarında değerlendirilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi.

Mahkeme, kararında soru iptallerinden sonra atamaların yeniden değerlendirilmemesini hukuka aykırı buldu. Mahkeme kararında şöyle denildi:

“Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması durumunda giderilmesi güç zararlara yol açabilecek nitelikte bulunan 2009/1. Dönem sözleşmeli geliyor ?

Öğretmen atamalarının soru iptallerinden sonra düzenlenen yeni puan listesine göre değerlendirilmemesine ilişkin işlemin 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle kadar verildi.”

Mahkeme öğretmenin kişisel atamasıyla ilgili isteminin esasını incelemeden reddetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Ankara Bölge Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor. Bakanlık, 3 Mart'ta tebliğ olunan mahkeme kararına 10 Mart'a kadar itiraz edecek.

SORU: İdare Mahkemesi'nin aldığı yürütmeyi durdurma kararı ne anlama geliyor?

CEVAP: ÖSYM'nin yaptığı bir hatanın yargı tarafından düzeltilmesi. Onun ötesinde bir anlam yüklemek hata olur

SORU: Peki şimdi ne olacak?

CEVAP: Her şeyden önce yapılması gerekeni yapıp, söz konusu karara itiraz ettik. Ama bir yandan da eğer ortada bir mağduriyet varsa bunun önlenmesi için çalışmalarımız başladı

SORU: Mağduriyetlerin giderilmesi nasıl olacak? Sadece dava açan lehine mi yoksa herkese yönelik mi?

CEVAP: Zaten davayı açan arkadaşımıza yönelik bir iyileştirme söz konusu değil. Yeniden hesaplanan puanlara göre de gerekli taban puanı aşamıyor. Ama söz konusu olan elbette sadece o değil.

CEVAP: Evet, o dönemde sınava giren tüm adayların durumları yeniden gözden geçiriliyor. Sistem yeniden taranıyor. Yeni puan durumuna göre, o dönemde atanmayı hak eden tüm öğretmenlerimiz için atanma şansı doğuyor

SORU: Bu noktada tabi ki hemen akla, daha önce atananların durumu geliyor. Peki yeni atananlara yer açmak için, eskiden atananların durumu riske girebilir mi?

CEVAP: Onlar atanalı çok uzun zaman oldu. Kapı önüne koymak tabi ki mümkün değil. Yeniler için mutlaka bir formül bulunacaktır.

SORU: Peki bu karar mahkemeye intikal etmeden MEB kendi içinde bir çözüm bulamaz mıydı? Aradan geçen zamana yazık değil mi? Bir kişi bile olsa, aylar öncesinden öğretmenliğe başlasa daha iyi olmaz mıydı?

CEVAP: Bütün bunlar zaman alıyor. Hatayı yapan biz değiliz. ÖSYM'nin soruların yanlış olduğunu kabul edip, puanları yeniden hesaplaması zaman alıyor. Ayrıca böylesi bir karar olmadan yeni bir süreç başlatmak yeni hukuki sorunlar da yaratabilirdi...

Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş