Anket: 1054 Öğretmene Sordular...

 Anket sonuçlarına göre öğretmenlerimizin, büyük ümitler beslediği ve sorunlarının çözümü yönünde ciddi beklentileri bulunduğu Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu'dan köklü reformlar ve büyük adımlar bekliyoruz
Demokrat Eğitimciler Sendikası’na (DES) bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) tarafından 1054 öğretmenle yapılan Anket - Araştırma Raporuna göre; öğretmenler sanılanın aksine ekonomik sorunlarından daha çok mesleki sorunlarından şikayetçi.

DESAM tarafından yapılan “Öğretmenlerimiz Ne İstiyor?” adlı Araştırma Raporundan alınan geri dönütlere göre; Öğretmenlerimizin yüzde 38’i mesleki sorunları, yüzde 35’i ekonomik sorunları, yüzde 19’u özlük sorunları ve yüzde 8’i ise demokratik sorunlarını öncelikli çözülmesi gereken sorunlar olarak görüyor.

Öğretmenlerin yüzde 67’si öğretmenlik mesleğinin itibar kaybettiğine inanırken, yüzde 87’si mesleki itibar kaybının Türkiye’ye has bir olgu olduğunu düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 78’i maaşlarının kamudaki en düşük gelir grubuna girdiğini düşünürken, yüzde 94’ü en düşük öğretmen maaşının 2 bin 500 TL’den başlaması gerektiğini söylüyor. Öğretmenlerin yüzde 89’u işçilerin özlük ve demokratik haklarının kendilerininkinden daha iyi olduğunu düşünürken, yüzde 77’si öğretmenlere siyaset hakkının verilmesi gerektiğini, katılımcı ve gelişmiş demokrasi için AB ülkelerinde de olduğu gibi öğretmenlere siyaset hakkı verilmesi durumunda Türk siyasetine kalite geleceğini düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 58’i de okul idarecilerinin atamayla değil, seçimle iş başına gelmesi gerektiğini söylüyor.

Öğretmenlerimizin yüzde 47’si her öğretmenin zorunlu olarak yılda en az iki kez hizmet içi kursa katılarak kendini geliştirmesi gerektiğini söylerken, yüzde 74’ü ise mevcut hizmet içi kurslarının baştan savma olduğunu düşünüyor. Yüzde 69’u ise okullarda yaşanan şiddet ve okul güvenliği konusunda yapılanları yeterli görmediğini söylüyor.

DESAM Araştırmasının sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 52’si mevcut disiplin yönetmeliğini beğenmezken, yüzde 66’sı velilerin okula ve okulun sorunlarına karşı ilgisiz olduğunu düşünüyor. Öğretmenlerin yöneticilerinden ve sistemden şikayetçi olduklarını ortaya koyan araştırmaya göre; Öğretmenlerin yüzde 61’i kişisel gelişim, master - doktora gibi akademik çalışmalardan kendisini uzak hissediyor. Akademik çalışmaların ve kendini yetiştirmenin önünde idari zorluklar bulunmasının yanı sıra, zor ve pahalı olduğunu ifade eden öğretmenler bu kazanımların ücret, terfi ve yükselmelerde yeterince ölçüt kabul edilmediğini kaydediyor.

Ek iş yapan öğretmenlerin yüzde 41 olduğu DESAM raporunda; Öğretmen ve derslik açığı sorununun eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 72 iken; öğretmenlerin yüzde 78’i Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’yu bir bakan olarak beğendiklerini ve olumlu bulduklarını, yüzde 89’u ise Bakan Nimet Çubukçu’nun biran önce reform ve yeniliklere başlaması gerektiğini söylüyor.

DESAM’ın yaptığı Araştırma Raporunun birinci bölümüyle ilgili verileri değerlendiren Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin genç nüfusuyla Avrupa ülkeleri içinde bir yıldız gibi parladığını, insan potansiyeli açısından imrenilen durumda olduğunu fakat potansiyel olarak bu kadar iyi durumda olunmasına rağmen yetişmiş eleman açısından Türkiye’nin durumunun çok iç açıcı olmadığını kaydederek; Türkiye elindeki malzemeyi yeterince kullanamıyor veya yanlış kullanıyor. Türkiye’nin muasır medeniyet hedefine ulaşmasında ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmede sorunları bulunuyor. Türkiye’yi hedefine taşıyacak bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin rolünü göz önüne aldığımızda eğitim sistemimizle ilgili eksikliklerimiz hemen göze çarpıyor. Bunların başında da derslik, materyal ve öğretmen eksikliği en önde geliyor, dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte öğretmenin öneminin azaldığı gibi yanlış bir anlayışın dillendirilmeye başlandığını söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, sınıflarımız bilgisayarlarla, internetle, televizyonlarla, akıllı tahtalarla ve tepegöz gibi araçlarla donatıldığı zaman öğretmenin öneminin azaldığı ve hatta öğretmene o kadarda ihtiyaç kalmadığı gibi yanlış bir kanaat oluşmaya başlamıştır. Oysaki, gelişen teknoloji öğretmene olan ihtiyacı daha fazla artırdığı gibi değişen, yenilenen, dönüşen ve her geçen gün devinen bilgi ve teknolojiye ulaşmak için nitelikli, birikimli, donanımlı, sorunsuz iyi bir öğretmene olan ihtiyacı da adeta zorunlu hale getirmiştir, dedi.

Türkiye’nin işlevsel olarak hükümetlere göre değişmeyen milli bir eğitim politikası olmamasının, ilk ve orta öğrenimden daha çok yüksek öğrenimde etkisini en olumsuz şekilde gösterdiğini kaydeden DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Öğretmen yetiştirme politikalarımızı çok ciddi bir şekilde değerlendirerek geliştirmeliyiz. Enderun ve Köy Enstitüleri gibi zengin bir eğitim geleneğine sahip olan ülkemizin yabancılardan kopye etmek yerine özgün bir öğretmen yetiştirme ve eğitim sistemi kurma politikası olmalıdır. Hizmet içi eğitim kurslarını üniversitelerimiz maharetiyle yapmalı, yeniden düzenleyip, bütün öğretmenleri kapsayacak şekilde yapılandırmalıyız. Bütün öğretmenlere bilgisayar verilerek, bilgisayar ve interneti kullanma konusunda ciddi bir eğitimden geçirmeliyiz.

Öğretmenlerimiz aldıkları ücretle gereksinimlerinin hatta zorunlu ihtiyaçlarının dahi çoğunu karşılayamamaktadır. Öğrencilerine sosyalleşmelerini, tiyatroya, sinemaya gitmelerini, spor yapmalarını, kitap, dergi ve gazete okumalarını, kaliteli yaşam kültürünü öğütleyen öğretmenlerimiz önerdiklerinin çoğunu kendilerinin yapamadığı ortadadır. Öğretmenlerimizin sorunlarını çözdüğümüz takdirde eğitimin sorunları büyük ölçüde çözülecektir. Yıllardır sürüncemede bırakılan temel sorunları çözülmüş öğretmenlerimiz, yöneticileri tarafından takdir ve motive edilmiş öğretmenlerimiz, maaşları kamu çalışanları arasında en yüksek gurupta anılması gereken öğretmenlerimiz mutlaka diğer sorunların üstesinden gelecek ve ülkemizi muasır medeniyet hedefine koşar adım taşıyacaktır, dedi.

Anket sonuçlarına göre öğretmenlerimizin, büyük ümitler beslediği ve sorunlarının çözümü yönünde ciddi beklentileri bulunduğu Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu’dan köklü reformlar ve büyük adımlar bekliyoruz, diyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı; Atama, terfi, görevlendirme ve görevde yükselmelerde adil, tarafsız ve nesnel ölçütlere göre davranılmalıdır. Torpil ve iltimas tamamen kaldırılmalıdır. Taşradaki ve büyük kentlerdeki öğretmen açığını gidermek ve buralarda görev yapmayı özendirmek için 150 TL mahrumiyet tazminatı ve ya kira yardımı yapılmalıdır. Öğlen yemeği servisi yapılmayan eğitim kuruluşlarındaki tüm eğitim çalışanlarına öğle yemeği bedeli olarak 5 TL yemek yardımı yapılmalıdır. Eğitime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında ödenmeli ve tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir. Bir saatlik fazla çalışma ücreti en az 10 TL'ye yükseltilmelidir. Eğitim çalışanlarının emekli maaşlarına ve emekli ikramiyelerine doğrudan etkileyen ek göstergeler yeniden tespit edilmelidir, şeklinde konuştu.

Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş