Atama bekleyen öğretmenler bu kampanya sizin için !


CHP Sinop Milletvekili Engin Altay Meclis’e verdiği araştırma önergesinde öğretmen atamalarındaki çarpıklıkları, yüzbinlerce atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı haksızlıkların araştırılmasını istiyor...


Atamazede öğretmenler sizde sesinizi duyurmak istiyorsanız ve Milletvekili Engin Altay’ın Meclise verdiği Araştırma Önergisine sahip çıkmak istiyorsanız görüş ve düşüncelerinizi  aguclu@abbasguclu.com.tr ve editor@abbasguclu.com.tr’ye gönderebilirsiniz......İşte Meclis’e verilen  Araştırma Önergesi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Anayasanın 42. maddesinin ilk fıkrasında “ kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmü yer almaktadır.  Toplumun eğitim-öğretim talebine, kamunun arz sürecinin öğretmen boyutu karşılanamamaktadır. Eğitim sistemimizin ana omurgası olan öğretmenlerimize Cumhuriyetin kuruluş sürecinde verilen değer ve önem Türk toplumunun hafızalarında derin yer bulmuştur.
Ancak özellikle 1980 sonrası gerek uygulanan yapısal programlar gerekse öğretmen yetiştirme sürecinde yapılan eksiklikler ve hataların sonucunda bir eğitim planlaması hayata geçirilememiştir. Eğitim sisteminde söz sahibi olan kurumların öğretmen yetiştirme süreci, zamanı, müfredatı, istihdamı ve sorumluluk paylaşım eksikliği ile birlikte, kurumlar arası koordinasyonsuzluk yıllardır süregelmektedir. Bunun en güzel örneğini sistemde derin yaralar açan lisans mezunu herkesin öğretmen yapılması ile kendini göstermiştir.  Buna karşın öğretmenlik mesleğinin kanunla belirlenmiş bir özel ihtisas mesleği olduğu geri planda kalmış, AKP hükümetleri döneminde istihdam şekillerindeki çeşitlilik arttırılarak mesleğin saygınlığı da büyük darbe almıştır.
Sistemde yaşanan plansızlık sonucu eğitim fakültesi mezunlarının sayısı hızla artmış, kamu, mezunları sisteme dâhil edememiştir. 2009 yılı KPSS öğretmenlik sınavına giren mezun eğitimci sayısı 243 569’dur. Buna karşın 2003–2009 yılları arasından 147 702 öğretmen sisteme dâhil edilmiştir. 2009 yılında KPSS sonrası alınan öğretmen sayısı ise 30 464’dür. Bu durumda sadece 2009 yılı KPSS sınavına göre 213 105 eğitim fakültesi mezunu açıkta kalmıştır. Ayrıca Bakanlığın çeşitli branşlarda öğretmen almaması, bazı branşları kapatması gibi nedenlerle yaklaşık 70 000 mezun sınava başvuru bile yapmamıştır.
Oysa Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının Şubat 2010 tarihinde yayımladığı faaliyet raporunda “ Mevcut norm hesaplama kriterlerine göre sistemde olması gereken öğretmen sayısı 717 824’tür. Buna rağmen mevcut öğretmen sayısı 584 507’dir. Öğretmen açığı 133 317’dir” ibaresi yer almaktadır.
Bu durum, gerek 2009 KPSS sınavına girenler gerekse sınav dışı bekleyen eğitim fakültesi mezunları ve sistemde sözleşmeli, ücretli ve vekil olarak çalışan 300 000’i aşkın mezun aileleriyle birlikte 1 500 000 yurttaşımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Güç koşullarda hazırlanarak girdikleri ve büyük sıkıntılarla okudukları üniversite eğitimleri sonucunda yaklaşık 10 yıldır atama bekleyen, yaşamlarının baharındaki gençlerimiz büyük bir ekonomik sıkıntı ve sosyal çöküntü içerisindedirler. Anne-babalarının, eşlerinin ve hatta çocuklarının nezdinde bozulan psikolojileri her geçen gün değişik şekillerde topluma yansımaktadır.
Eğitim fakültesini bitirerek Milli Eğitim Bakanlığından hakları olan atamayı bekleyerek ömür tüketen gençlerimizin, içinde bulunduğu olumsuz sosyal, psikolojik ve ekonomik koşulların, eğitim sisteminin öğretmen gereksiniminin, YÖK’ün insangücü planlamasının irdelenmesi ve acilen bu sosyal vakaya çözüm yollarının belirlenmesi gerekmektedir.
Belirtilen nedenlerden dolayı Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddelerine göre bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.

                                                                                                                       Engin ALTAY
                                                                                                                      Sinop Milletvekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş