MEB: Öğretmen YETMİYOR

Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir
Her yıl Bakanlığımıza ayrılan kontenjana öğretmen atanmasına karşın, ilköğretim çağı nüfusundaki hızlı artış, yeni okul ve kurumların açılması, çalışan öğretmenlerden emeklilik, görevden çekilme veya çekilmiş sayılma, kurumlar arası nakil gibi çeşitli sebeplerle görevden ayrılmalar nedeniyle yeni öğretmen ihtiyacı oluşmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24/02/2010 tarih ve 11121 sayılı yazılarında;
“27449 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 22.maddesinin (1) bendinde “(1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir.”  denilmiştir.

Her yıl Bakanlığımıza ayrılan kontenjana öğretmen atanmasına karşın, ilköğretim çağı nüfusundaki hızlı artış, yeni okul ve kurumların açılması, çalışan öğretmenlerden emeklilik, görevden çekilme veya çekilmiş sayılma, kurumlar arası nakil gibi çeşitli sebeplerle görevden ayrılmalar nedeniyle yeni öğretmen ihtiyacı oluşmaktadır.
2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 22. maddesinin (1) bendindeki hüküm gereğince emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sinî geçmeyecek şekilde belirlenen kontenjan ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi ile ilave verilecek kadroların dağılımından Bakanlığımıza ayrılan kontenjanda dahil tüm kadroların Bakanlığımız öğretmen ihtiyacına yönelik olarak öğretmen atamalarında kullanılması planlanmaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere; 2010 yılı Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza kullanım izni verilen kadrolar, hizmetin gereği olarak öncelikle öğretmen ihtiyacına yönelik atamalarda kullanıldığından, kadro sınırlılığı nedeniyle eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında kurumlar arası yer değişikliği ve açıktan atama yoluyla personel atanmalarının şuan için yapılması mümkün olamamaktadır.

İlinize gelen taleplerin Bakanlığımıza yönlendirilmeden, Valiliğinizce bu doğrultuda değerlendirilmesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.” bilgileri yer almıştır.
Bakanlığın Kendisine Ayrılan Kontenjandan Fazla Öğretmene İhtiyacı Olduğunu İtiraf Ettiği; “Her yıl Bakanlığımıza ayrılan kontenjana öğretmen atanmasına karşın, ilköğretim çağı nüfusundaki hızlı artış, yeni okul ve kurumların açılması, çalışan öğretmenlerden emeklilik, görevden çekilme veya çekilmiş sayılma, kurumlar arası nakil gibi çeşitli sebeplerle görevden ayrılmalar nedeniyle yeni öğretmen ihtiyacı oluşmaktadır.” cümlesinde dikkat edilecek olursa; 4 ana konuda öğretmen ihtiyacı doğmaktadır. 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş