Hazırlık Ödeneği Müjdesi

 MEB 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesini istemişti. Bu konuya ilişkin olarak, Eğitim Sen’in açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.
MEB 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesini istemişti. Bu konuya ilişkin olarak, Eğitim Sen’in açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Sendikamızın Yürütmeyi Durdurma Kararı: Danıştay 30 Eylülden Sonra Göreve Başlayan Öğretmenlere Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ödenmemesini Öngören Düzenlemelerin Yürütmesini Durdurdu - 2010-04-01


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tüm örgütüne “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” konulu 16.9.2009 günlü, 5093 sayılı bir yazı göndermiş ve bu yazıda dayanak olarak da Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün aynı konulu 2.7.2009 günlü, 8302 sayılı yazısını göstermiştir. Bu yazılarda 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesi öngörülmüştür.
Sendikamız ise Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının anılan yazısının üçüncü paragrafı altındaki 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesini öngören (a) bendi ile bu yazının dayanağı olarak gösterilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün anılan yazısının beşinci paragrafı altındaki aynı içerikli (a) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştır. Bu dava da Danıştay 2.Dairesi 3.3.2010 gün ve E: 2009/5814 sayılı kararla söz konusu bentlerin yürütmesini durdurmuştur. Böylece 30 Eylülden sonra göreve başladığı gerekçesiyle öğretime yılına hazırlık ödeneği ödenmeyen öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi önünde bir engel kalmamıştır. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığına düşen görev söz konusu yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getirerek 30 Eylülden sonra göreve başladığı gerekçesiyle öğretim yılına hazırlık ödeneği alamayan öğretmenlerin mağduriyetini sona erdirmek için tüm valiliklere gerekli duyuruyu yapmasıdır. Sendika olarak bu sürecin takipçisi olacağız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş