MEB, doğuya gidene daha çok hizmet puanı verecek

 Öğretmenlerin atama yönetmeliği değiştiriliyor. Zorunlu hizmet süresi yedi yıla çıkıyor. Doğuya gidene daha çok hizmet puanı var
BETÜL KOTAN-ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama yönetmeliği taslağında, öğretmenler için öngörülen zorunlu hizmet süresi beş yıldan yedi yıla çıkarılması önerildi. MEB, öğretmen tayinlerinde esas alınan hizmet puanlarını da yükseltti.
MEB, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni yeniden düzenleyen bir taslak hazırlayarak, görüşlerini bildirmeleri için eğitim sendikalarına gönderdi. Halen, öğretmenlerin çalışmasının şart olduğu üç hizmet bölgesi bulunuyor. Her hizmet bölgesinde il ve ilçe sınıflaması yapılıyor. Birinci hizmet bölgesinde 43, ikinci hizmet bölgesinde 22, üçüncü hizmet bölgesinde 16 il bulunuyor. İller kendi bünyelerinde zorunlu hizmet ilçelerini barındırıyor. Taslakta, üç hizmet bölgesi altında altışar hizmet alanı saptandı. Buna göre, üç hizmet bölgesi 18 hizmet alanına bölündü.
46 bin zorunlu nokta
Hizmet alanları, eğitim kurumları olarak belirlendi. Öğretmenlerin zorunlu çalıştıkları ‘il/ilçe’den ‘okul’ bazına geçilmesi öngörüldü. MEB, yaklaşık 46 bin okulu tek tek inceleyip zorunlu hizmet okullarını belirleyecek.
Taslakta, öğretmen atama ve yer değiştirmelerinde esas alınan hizmet puanlarının yükseltilmesine ilişkin düzenleme de yer aldı. Örneğin, çoğunluğu doğu illerini kapsayacak üçüncü hizmet bölgesi/altıncı hizmet alanındaki okullarda zorunlu hizmet yapacak öğretmenlere 30’ar hizmet puanı verilecek. En düşük puansa batı illerini içeren birinci hizmet bölgesi/birinci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenler için öngörülen dörder hizmet puanı olacak. İlk kez yapılacak uygulamayla öğretmenlerin doğu illerine ilgisinin artırılması planlanıyor.
Öğretmenler, halen doğu illerini kapsayan üçüncü hizmet bölgesinde en az üç, ikinci hizmet bölgesinde en az dört, birinci hizmet bölgesinde en az beş veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlü bulunuyor. Mevcut düzenlemede en az beş yıl olan en uzun mecburi hizmet süresi, taslakta, en az yedi yıl olarak değiştirildi.

Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş