25 bin öğretmen ataması yapılmasına dair kanun tasarısı - TAM METİN

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”
MADDE 2- 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 25.000 öğretmen kadrosuna, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak atamaların dışında olmak üzere, 2010 yılı içinde atama yapılır.”
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
LİSTE
KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
KADRO SERBEST TUTULU
SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM
EÖH Öğretmen 1-9 70.000 - 70.000
TOPLAM 70.000 - 70.000
GENEL GEREKÇE
Milli Eğitim Bakanlığı, 1739 Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere, gerek 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, gerekse diğer mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi için çağdaş bir anlayışla gerekli plan ve programları sürekli yapmakta, dinamik bir şekilde de uygulamaya koymaktadır.
Bilgiyi üreten ve verimli kullanan ülkelerin dünya çapında söz sahibi olduğu, bunu yapamayan ülkelerin geri kaldığı çağımızda, ülkeler eğitim sistemlerini bilgi çağının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden yapılandırmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı bilgi çağının gereklerine ve bilgi toplumunun beklentilerine cevap verebilmek için çeşitli değişim ve gelişim projeleri geliştirmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilgi çağının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek ve yetişmelerini sağlayacak şekilde eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından öğretmen kadrosu ihdasının yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Diğer taraftan, öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla merkezi yönetim bütçe kanunlarına göre tahsis edilen atama izinleri dışında, Milli Eğitim Bakanlığının serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 25.000 adet kadroya 2010 yılı içinde atama yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile; Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında kullanılmak üzere toplam 70.000 adet kadro ihdas edilmekte ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmektedir.
MADDE 2- Madde ile, merkezi yönetim bütçe kanunlarına göre tahsis edilen atama izinleri dışında, Milli Eğitim Bakanlığının serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 25.000 adet kadroya 2010 yılı içinde atama yapılması düzenlenmektedir.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.

Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş