Memur isterse tayini yapılacak


Danıştay, memur tayininin kamu yararına ve gerekli olan yere yapılmasına karar verdi.


Danıştay 5. Dairesi, bir memurun 'istek dışı' atanmasının yürütmesinin durdurulması için açılan davayı reddeden İstanbul 7. İdare Mahkemesinin kararına yapılan itirazı kabul etti. Daire kararında, memur atamalarında memurun eğitim durumu, hizmet süresi ve başarı düzeyinin dikkate alınmasının önemine vurgu yapılarak, 'Atamaların kamu yararı ve hizmet gerekleri sınırları içinde kullanılması gerektiği' ifade edildi.

İSTEK DIŞINDA

İnfaz koruma memuru olarak görev yapan bir memurun isteği dışında atandığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için dava açıldı. Davayı görüşen İstanbul 7. İdare Mahkemesi, idarenin uygulamasını hukuka uygun bularak başvuruyu reddetti. Davacı atamanın hukuka aykırı olarak yapıldığını savunarak davayı Danıştay'a taşıdı. Atamanın hukuka aykırı gerçekleştirildiği belirtilen daire kararında, yerel mahkemenin kararında ise hukuki isabet görülmediği belirtildi. Kararda, ayrıca memurun daha önce kendi isteği ile yapılan atamasını bertaraf edecek şekilde başka bir kuruma yeniden atama yapılamayacağı da belirtildi. Danıştay 5. Dairesi de atama kararının yürütmesinin durdurdu.

YARGIYA GİDECEK

Öte yandan Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi, TÜİK'te çalışan 4/C personeli ile ilgili düzenlemede ayrımcılık yapıldığını ileri sürdü. Çivi, diğer 4/C personele göre ücretlerin yüzde 15 daha düşük tutulduğunu ve geriye dönük farkların ödenmediğini, bu nedenle düzenlemeyi yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş