Son Dakika: Zorunlu Hizmet Affı Çıktı !

Zorunlu Hizmet Affı, Batıda Çalışan Öğretmenlere Yaradı
6 Mayıs 2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte 27. maddenin 2. fıkrası ile bütün öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri

MADDE 27 – (1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;

a) üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmakla yükümlüdürler.

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

Ancak Yönetmelikte ki af sadece Batı illerinde görev yapan öğretmenlere yaradı. Şöyleki her ne kadar Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildiyse de, muafiyet verilen öğretmenlere bu muafiyet kapsamında tayin hakkı verilmedi. üstelik 2 yıl çalışıp eş değer bölgeye tayin hakkı olan öğretmenlerimizin bu hakkı da ellerinden alınarak bu süre 3 yıla çıkarıldı ve tarih olarak Temmuz ayı değil 15 Eylül baz alındı.
İşte Yönetmelikteki o madde
MADDE 26 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
u durumu bir örnek ile açıklayalım


örneğin Ağrı iline atanan Ahmet öğretmenin atama tarihi 10 Eylül 2009 oldun. Ahmet öğretmene yeni yönetmelikle muafiyet getirildi ve zorunlu hizmet affına uğradı ancak yukarıdaki maddeye göre Ahmet öğretmenin il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için bulunduğu ilde en az üç yıl görev yapması gerekmektedir.

Bu durum göz önüne alındığında zaten Ahmet öğretmen 3 yıl orada kalır ve tayin isteyemezse zorunlu hizmetini tamamlamış olacaktı. Ayrıca eski yönetmeliğe göre zaten 2 yıl çalışsa eş değer bölgeye tayin hakkı olacaktı, ancak bu yönetmelikle o da elinden alındı.
Bu şekilde çıkan bir yönetmelik zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere ne fayda sağladı.
Oysaki 10 Eylül 2009 tarihinde Antalya iline atanan bir öğretmen hizmet affı ile hiç bir şekilde Doğu Anadolu bölgesine gönderilemeyecek. İşte bütün sendikalar da buna eşitlik diyecek.
Sendikalar tarafından mutabakata varılan bu yönetmelikte çok eksik noktalar bulunmaktadır. İl içi tayinler 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı,

Yönetmeliği göz ucuyla incelediğimiz de bile, öğretmenlerin mevcut haklarının ellerinden alındığını gördük. Ayrıca muafiyet kelimesinin bile açık seçik yazılmaması her şeyi gözler önüne sermektedir. Oysaki Geçiçi bir madde ile, "Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bu hizmetten muaf sayılırlar. Bu tarihten sonra yapılacak ilk yer değiştirme döneminde yıl şartı aranmadan yer değiştirme başvurusunda bulunabiliceklerdir." denilebilirdi
Yönetmelikle ilgili değerlendirmelere ilerleyen günlerde devam edilecektir.

Kamudanhaber

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş