Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri

 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; 4, 5 ve 6. hizmet alanlarına dâhil bir okulda görevli sözleşmeli öğretmenlerin buradaki görev süreleri zorunlu hizmetten sayılmaktadır. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların tercih ettikleri okulların 4, 5 ve 6. hizmet alanlarında olmalarında fayda bulunmaktadır.

MEB'den, 4/B'li iken kadrolu öğretmen olanların zorunlu hizmet bölgesine ilişkin açıklama” haberimizde Sözleşmeli öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılması gereken bölgelere yer vermiştik.
MEB Sözleşmeli öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinden; 3. hizmet bölgesinde, 2. hizmet bölgesinde ve 1. hizmet bölgesinin (D) ve ( E )sınıfı ilçelerinde geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi istemişti.
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eski yönetmeliği yürürlükten kaldırmış ve Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngören yerler yeniden belirlenmiş ve Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmıştır.
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;
Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır.
Bunlardan 4, 5 ve 6. hizmet alanları 06/05/2010 tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.
EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine bakmak için tıklayınız.
EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi örneği
İL/İLÇE KURUM ADI VE KODU HİZMET BÖLGESİ HİZMET ALANI YERLEŞİM YERİ ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜĞÜ SÜRESİ(YIL) HİZMET PUANI
Atatürk İlköğretim Okulu 1 4 BELDE 7 14
Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi (EK–2) Yukarıdaki çizelge şeklindedir. Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.
Hizmet alanlarının 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir.
Aşağıda yer alan tabloda 06/05/2010 tarihinden sonra hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarının zorunlu hizmet süreleri görülmektedir. Tabloda belirtilen süreler kadar, hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında görev yapmak gerekmektedir.
Hizmet Alanları 1. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi 2. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi 3. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi
1 Zorunlu Hizmet Yok Zorunlu Hizmet Yok Zorunlu Hizmet Yok
2
3
4 7 Yıl 6 Yıl 5 Yıl
5 6 Yıl 5 Yıl 4 Yıl
6 5 Yıl 4 Yıl 3 Yıl
Bu nedenle 06/05/2010 tarihinden itibaren Sözleşmeli öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılması gereken bölgeler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sözleşmeli öğretmenler 06/05/2010 tarihinden önceki Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinden; 3. hizmet bölgesinde, 2. hizmet bölgesinde ve 1. hizmet bölgesinin (D) ve ( E )sınıfı ilçelerinde geçirmiş oldukları süreleri hesaplamalıdır. Burada yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Sözleşmeli öğretmenler açısından; Hesaplanan bu süre ne kadar olduğunda zorunlu hizmet bitmiş sayılacaktır. Bakanlığın bu konuda bir açıklama yapması gerekmektedir.
Kısacası Sözleşmeli öğretmenlerin 06/05/2010 tarihinden önceki Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde ki süreleri yeni yönetmeliğe göre hangi Hizmet Bölgesinin hangi Hizmet alanında olması gerektiğine dair bakanlıktan bir açıklama beklenmektedir.
Sözleşmeli öğretmen 06/05/2010 tarihinden sonra eğer görev yaptığı okul 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; 4, 5 ve 6. hizmet alanlarına dâhil bir okulsa buradaki hizmet süresini de hesaba dâhil etmelidir.
Sözleşmeli öğretmenler açısından; 06/05/2010 tarihinden önceki ve sonraki yönetmeliğe göre hesaplanıp toplanan bu süreler ne kadar olduğunda zorunlu hizmet bitmiş sayılacaktır? Bakanlığın bu konuda da bir açıklama yapması gerekmektedir.
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; 4, 5 ve 6. hizmet alanlarına dâhil bir okulda görevli sözleşmeli öğretmenlerin buradaki görev süreleri zorunlu hizmetten sayılmaktadır. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların tercih ettikleri okulların 4, 5 ve 6. hizmet alanlarında olmalarında fayda bulunmaktadır.
Ayrıca; Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilir.
Hizmet Alanları 1.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 2.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 3.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan
1 10 12 14
2 11 13 16
3 12 14 18
4 14 18 22
5 16 20 26
6 18 22 30
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen ve (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçen süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlerin bunları da dikkate alarak zorunlu hizmet sürelerini ve hizmet puanlarını MEBBİS ortamına işletmeleri gerekmektedir.
Ayrıca hangi sürelerin zorunlu hizmet süresinden ve hizmet puanından sayıldığına dair daha kapsamlı hazırladığımız haberi okumak için tıklayınız.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş