Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı: Her 4 kişiden biri işsiz

Türkiye'de Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 14,4 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, “2010 Şubat Dönemi sonuçlarına (Ocak, Şubat, Mart 2010)” göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 238 bin kişi azalarak, 3 milyon 564 bin kişiye geriledi.
İşsizlik oranı ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak, yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 16,1 olarak açıklanmıştı.
Türkiye'de Şubat ayında istihdam edilenlerin  sayısı, önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 488 bin kişi artarak, 21 milyon 267  bin kişi oldu. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarımın istihdam  içindeki payının 1,6 puan, inşaat sektörünün payının 0,1 puan arttığı, buna  karşılık hizmetler sektörünün payının ise 1,7 puan gerilediği gözlendi. Söz  konusu dönemde sanayi sektörünün payı ise değişmedi.
Şubat ayında, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki  yılın aynı ayına göre 807 bin kişilik artışla, 71 milyon 43 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 863 bin kişi artarak, 52 milyon 223 bin  kişiye ulaştı.
Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı  ayına göre 1 milyon 488 bin kişi artarak 21 milyon 267 bin kişiye yükseldi. Tarım  sektöründe çalışan sayısı 662 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da  826 bin kişi arttı.
Şubat'ta istihdam edilenlerin yüzde 23,7'si tarım, yüzde 20,3'ü sanayi,  yüzde 5,3'ü inşaat, yüzde 50,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.
        
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,5
Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2009 yılının aynı ayına göre 238 bin  kişi azalarak, 3 milyon 564 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık  azalışla yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti.
Şubat'ta kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 16,3,  kırsal yerlerde ise 1,6 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,5 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı  ayında söz konusu oran yüzde 28,6 düzeyindeydi.
KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 41,7'YE YÜKSELDİ
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı  olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık  artışla yüzde 41,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre  tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 83,9'dan  yüzde 85,6'ya yükseldi, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,6'dan yüzde 28,1'e  geriledi.
        
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 47,5 OLDU
        
Şubat'ta, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı  ayına göre, 1,6 puanlık artışla yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.
Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7  puanlık artışla yüzde 69,8, kadınlarda ise 2,6 puanlık artışla yüzde 26,1 oldu.
İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün  yüzde 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.
Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 67,9,  kadınlar için yüzde 21,9 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,8 olan  işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 71,1 olarak hesaplandı.
        
İŞSİZLİK KENTTE YÜZDE 16,3, KIRDA YÜZDE 10,3 OLDU
        
Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 16,3, kırsal  yerlerde ise 1,6 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.
Söz konusu dönemde, iş arayanlara bakıldığında, işsizlerin yüzde 31,9'u  eş dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,8'i (3 milyon 235 bin kişi)  daha önce bir işte çalıştı.
Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 44,7'si hizmetler,  yüzde 23,9'u sanayi, yüzde 20'si inşaat, yüzde 8,9'u tarım sektöründe çalıştı,  yüzde 2,5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.
İşsizlerin yüzde 32,3'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler,  yüzde 19,7'sini işten çıkarılanlar, yüzde 15,3'ünü kendi isteğiyle işten  ayrılanlar, yüzde 8,1'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7,5'ini ev  işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7,4'ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun  olanlar, yüzde 9,7'sini ise diğer nedenler oluşturdu.
        
İŞGÜCÜ DIŞINDA OLANLARIN YARISI DAHA ÖNCE BİR İŞTE ÇALIŞTI
Şubat 2010 döneminde işgücü dışında olanların yüzde 50,5'i daha önce bir işte çalıştı. Şubat'ta  işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 20,2'si tarım, yüzde 11,3'ü sanayi, yüzde 3,4'ü inşaat, yüzde 19,7'si  hizmetler sektöründe çalışmış, yüzde 45,4'ü ise 8 yıldan önce işten ayrıldı.
Söz konusu dönemde, 1 milyon 587 bin kişi işe yeni başlamış veya iş  değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,5 oldu. İşe yeni  başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,1'i 25-34 yaş grubunda yer aldı.
Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 24,7'si sanayi,  yüzde 40,1'i hizmetler, yüzde 19,5'i inşaat sektöründe, yüzde 15,7'si ise tarım  sektöründe işe başladı.
Mevcut işsizlerin yüzde 11,3'ünü (402 bin kişi) bu dönemde işten  ayrılanlar oluşturdu.

Hürriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş