Ücretli öğretmenlerin hizmet puanı hesabı sorunu

MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 06.05.2010 da yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin 48.maddesinde;
"Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlarMADDE 48 – .…Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler … geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir."
hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre şu anda kadrolu olan öğretmenlerimiz yerdeğiştirme isteğinde bulunduklarında “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler” yani Ücretli Öğretmenlik süreleri Hizmet Puanı Hesabında değerlendirmeye alınacaktır.
Bu noktada bize gelen dönütlerden uygulamada sorunlar yaşandığı ve yaşanacağı görülmektedir. Bu nedenle bakanlığın yayımlayacağı yer değiştirme kılavuzunda duruma açıklık getirmesi gerekmektedir.
Sorunun birincisi eski dönemlerde Ücretli Öğretmenler Okul Koruma Derneklerince çalıştırılabilmekte ve maaş ile sigortaları Okul Koruma derneklerince ödenebilmekteydi. Bu öğretmenlerin hizmet puanı hesabı.
İkincisi ise yaklaşık 3 yıl öncesine kadar görev yapan Ücretli Öğretmenlerin SSK Primleri çalıştıkları gün değil girdikleri ders saati hesabına göre yapılmaktaydı.
Örneklendirecek olursak;
Aşağıdaki çizelgede görülen H.B.ye ait SSK hizmet dökümünde H.B. 2004 yılının Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Ücretli Sınıf Öğretmeni olarak görev yaptığı halde ödenen Prim gün sayısı; 36’dır Yani 3 aya (90 güne) yakın bir zaman görev yapmış olmasına rağmen Primi 36 gün olarak ödenmiştir. Bu durum o dönemin mevzuatına göre uygulanan bir durumdur.
Buraya kadar bir sorun görülmemektedir. Fakat İl Milli Eğitim Müdürleri hizmet puanı hesaplamasını yaparken maalesef 36 günü baz almaktadırlar. Oysa ki yönetmelik maddesi ödenen prim gün sayısından değil görev yapılan süreden bahsetmektedir.
Bu nedenle bu kişi hizmet puanı hesabında neredeyse 2/3 oranında mağdur olmaktadır. H.B. nin kısa bir dönemi hesaplamaya katılmış olup yıllarca Ücretli öğretmen olarak çalışanlar için hak kaybı daha da çok olacaktır.
Bu nedenle ülke genelinde uygulama birliği sağlanması adına bakanlığın duruma el koyması ve en azından 15 Mayıs’a kadar yayımlayacağı Yer değiştirme kılavuzunda durumu düzenlemesi yerinde bir uygulama olacaktır.
Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Memurlar.net


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş