Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarına yer değiştirme işlemleri

 Türk Eğitim Senin başvurusu üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24/05/2010 tarih ve 26265 sayılı ve "Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri" konulu yazıları ile Fakültelerin Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik-Haberleşme Öğretmenliği programlarından mezun olan ve resmi eğitim kurumlarında Bilişim Teknolojileri olarak görev yapan öğretmenlerin, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yer değiştirmelerinin yapılması konusuna açıklık getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24/05/2010 tarih ve 26265 sayılı ve "Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri" konulu yazılarında;
"Fakültelerin Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik-Haberleşme Öğretmenliği programlarından mezun olan ve Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında Bilişim Teknolojileri olarak görev yapan öğretmenlerin, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yer değiştirmelerinin yapılması hususundaki Türk Eğitim Senin 19/04/2010 tarihli ve 1013 sayılı yazıları incelenmiştir.
Milli Eğilim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları dersleri belirleme yetkisi, 3797 Sayılı Kanunla Talim ve Terbiye Kuruluna verilmiştir.
Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı kararı ile, hangi yükseköğretim programı mezunlarının hangi alana atanacağı belirlenmiştir. Karar eki çizelgede bilgisayar Öğretmenliğine;
1.Bilgisayar Öğretmenliği
2.Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3.Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4.Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
5.Bilgisayar Mühendisliği (*)
6.Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
7.Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)
8.Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü(*) (**)
9.Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)
10.İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)
11.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**)
Yükseköğretim programı mezunlarının atanmaları öngörülmüş olup, karşılarında (**) işareti bulunan mezunların Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarının Bilgisayar bölümlerine atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak atanamazlar hükmüne yer verilmiştir. Bu işareti bulunmayan karar eki çizelgede yer alan diğer mezunların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerine Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni olarak atanabilecekleri belirtilmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına atanan Bilgisayar öğretmenlerinden karara uygun mezunlar Atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak derse girerken, karar eki çizelgede karşılarında (**) işareti bulunan diğer mezunlar Atölye ve Laboratuvar dersleri dışındaki dersleri okutmuşlardır. Daha sonra 119 sayılı karar yürürlükten kaldırılmış, 80 sayılı karar yürürlüğe girmiştir. Bu kararda "Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarının Bilgisayar bölümlerine atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak atanamazlar" hükmü "Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına atanamazlar" şeklinde değiştirilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Kararının geçici 1. Maddesi "Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler daha önceki kurul kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler. Yer değiştirme suretiyle atamaları da Bakanlıkça Düzenlenen en son atama kararlarında belirtilen alanlarda yapılır." denilmektedir. Bahsi geçen Kararın geçici I. maddesi uygulanmaktadır. Bu eğitim kurumlarına daha önceki kararlar kapsamında atananlar görevlerine devam etmektedir. Yer değiştirme suretiyle atamaları en son atama kararlarında belirtilen alanlar olan Bilişim Teknolojisi alanında yapılmaktadır.
119 sayılı kararın 8. Maddesinde ihtiyacın karşılanamaması başlığı altında "Öğretmen ihtiyacının karar eki çizelgede bu alanlara kaynak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamadığı atama dönemlerinde Bilgisayar Öğretmenliğine; Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme programlarından mezun olanların puan üstünlüğüne göre atanırlar" hükmüne yer verilmektedir. Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme programı mezunları Bilgisayar öğretmenliğine karar eki çizelgede kaynak olarak gösterilmemiş, kaynak gösterilen mezunlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda 2. Öncelikli olarak atanabilmelerine imkân sağlanmıştır.
İhtiyacın karşılanamadığına ilişkin karar, ilköğretim okulları ile genel liselerdeki Bilişim Teknolojileri alanındaki yoğun ihtiyaçtan kaynaklanmış olup, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullarında bu alanda ihtiyaç sıkıntısı çekilmemiştir. 119 sayılı karamı esaslarında yer alan 8. Madde, bu alandaki mezunlarla ihtiyaç karşılanmaya başladığından daha sonra kaldırılmış ve 80 sayılı kararda da bu hususa yer verilmemiştir.
80 sayılı karar gereğince Bilişim teknolojileri öğretmenliğine kaynak gösterilen Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar sistemleri öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri dışındaki kaynak gösterilen ve bu alanda eğitim gören diğer mezunların Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına başvuru yapmaları mümkün görülmemektedir." açıklamasında bulunuldu.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş