MEB'den okulu 'asan'lara yakın takip

 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okula kayıtlı olduğu halde 20 günden fazla devamsızlık yapan ilköğretim öğrencilerinin okula devamlarını sağlamak amacıyla, aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri ile Konsolosluk İşleri genel müdürlüklerinin de bulunduğu tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.
MEB, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine yönelik bir protokol imzalayacak.
Hazırlanan protokol taslağına göre, zorunlu ilköğretim çağında olup da okula kayıt yaptırmayan çocuklar ile kayıtlı olduğu halde okula gitmeyen öğrencilerin, ''eğitime erişim ve devamlarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması'' amaçlanıyor.
Erken nişanlanma ve evlilik, ailenin ekonomik yetersizliği, sağlık, çalışma, ailevi ve geleneksel nedenler ve diğer bazı sorunlardan dolayı okula devam etmeyen çocuklar öncelikle izlenecek.
Bakanlık, e-okul veri tabanındaki izleme-değerlendirme modüllerini geliştirerek, çözüme yönelik strateji ve politikalar üretecek.
Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan zorunlu eğitim çağındaki çocuklardan ekonomik nedenlerle ailelerinin yanında eğitime devam edemeyecek olanlar yatılı ilköğretim okullarına yerleştirilecek.
-DİYANET İŞLERİ'NİN GÖREVLERİ-
Diyanet İşleri Başkanlığı, zorunlu eğitim çağında olup da ''eksik veya yanlış dini bilgiler'' nedeniyle ilköğretime kayıtları yaptırılmayan veya kayıtlı olduğu gönderilmeyen çocukların ilköğretime devamlarının sağlanması için cami etkinliklerinde, vaaz ve hutbelerde bu konuya yer verilmesini sağlayacak.
-ADRESLER TESPİT EDİLECEK-
Emniyet Genel Müdürlüğü, suça sürüklenen çocukların eğitim durumlarını tespit ederek, okula devam etmeyen çocukların okullara yönlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarıyla iletişim kuracak.
Çocuk Polisi birimleri eğitim hakkı, eğitimin önemi ve okula devamın sağlanması konusunda bilinçlendirilecek.
Adresinden taşınan veya adresi bilinmeyen çocukların adresleri il/ilçe emniyet müdürlüğünce tespit edilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı da benzer yükümlülükleri yerine getirecek.
Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü, T.C vatandaşı olup, yurt dışında yaşayan zorunlu ilköğretim çağındaki çocuklarının okula gidip gitmediklerini kontrol altında tutacak.
-DAVA AÇILACAK-
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü her yıl mayıs ayında adrese kayıt sistemi verilerinde zorunlu ilköğretim çağında olan çocuklara ilişkin verileri ve adres bilgilerini MEB ile paylaşacak.
Ayrıca her yıl 0-6 yaş grubundaki nüfus verileri de ''strateji ve politikalara'' kaynaklık etmesi açısından MEB'e bildirilecek.
İlköğretime erişim ve devamın önündeki engellerden biri olan ''nüfusa kayıt ile ilgili sorunların çözümü için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapacak.
-ÇOCUK İŞÇİLERİN DURUMU-
Çalışma Genel Müdürlüğü, çocuk işçiliği ile ilgili mücadele konusunda kolluk güçlerinin ve zabıtaların bilinçlendirilmeleri görevini üstlenecek. İşverenlerin, işçi ve işveren sendikalarının, meslek örgütlerinin çocukların çalıştırılmasının gelişimlerine olumsuz etkileri konusunda ve bu konularda aile duyarlılığını artırılması amacıyla eğitim çalışmaları düzenleyecek.
Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, zorunlu ilköğretim çağındaki kız çocuklarının okula gitmelerini engelleyen nedenler konusunda yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak bulgulara göre politika oluşturacak ve strateji geliştirecek. Kız çocuklarının eğitimin destekleyecek farkındalık çalışmaları yürütecek.
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, engelli çocukların eğitime devamlarına ilişkin hazırlanacak projelere, araştırmalara destek sağlayacak.
TRT, MEB ile işbirliği yaparak projeyle ilgili programlar hazırlayacak, ilköğretime erişim ve devam ile ilgili politikaları kamuoyuna duyuracak.
Bakanlık verilerine göre, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranı 97.25 iken, zorunlu ilköğretim çağında olup ilköğretime kayıtsız kız erkek toplam çocuk sayısı 289 bin 316 olarak belirlendi. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise ilköğretimde net okullaşma oranı 98.97'e çıkarken, zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı ise 139 bin 691'e geriledi.

 AA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş