Uzmanlar LYS birinci oturum sorularını değerlendirdi!


Suat Gencel-Matematik Öğretmeni 
suatgencel@yahoo.com

LYS-1 Matematik testinde soruların konulara dağılımı şöyle:

Türev ve limit 9 soru,fonksiyonlar ve özel tanımlı fonksiyonlar 7 soru,integral 6 soru,trigonometri,logaritma ve karmaşık sayılar 4 er soru,eşitsizlik,matris ve determinant,dizi ve seri 3 er soru,polinomlar 2 soru,çarpanlarına ayırma,işlem, olasılık ve okek-obeb 1 er soru.

1.sınav bu yapısıyla lise müfradatını mümkün olduğunca iyi taramış. Soru sayılarının konulara dağılımı beklenildiği gibi.

2. Soruların zorluk derecesine gelince: Açıkçası soruları çok beğendimÇok kolay sorular yanında konuları iyi özümseyen öğrencilerin çözebileceği sorularda vardı.

3. Geometri soruları alışılagelmiş türdendi.8. soru ve 22. soru çok güzeldi.

4. Sevgili öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını aldıklarını umuyorum.

 
UĞUR DERSHANELERİ LYS SORULARI DEĞERLENDİRDİ;

Matematik LYS-1 Sona Erdi

Bu yıl ilk kez uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonu başladı. Ülkemizde 1974 yılından bu yana uygulanan üniversite giriş sınavının en farklısı olan LYS, adayların farklı günlerde yapılan oturumlarda faklı testleri çözmelerini hedefliyor.

Bugün LYS-1 Matematik sınavı uygulandı. LYS-1, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. LYS-1, 1882 binada, 28 bin 509 salonda gerçekleştirildi. Sınavda 86 bin 536 personel görev aldı. Sınava 601 bin öğrenci katıldı. Sınav saat 10.00'da başladı ve 120 dakika sürdü. Öğrencilere, 50 soruluk Matematik Testi için 75 dakika, 30 soruluk Geometri Testi için 45 dakika süre verildi.

Öğrenciler üniversitede yerleşmek istedikleri bölümlere göre sınavlara katılıyor ve testlere yanıtlar veriliyor. Örneğin MF alanında Mühendislik veya Tıp Fakültesi'ne yerleşmek isteyen adaylar sadece Matematik ve Fen Bilimleri sınavlarına katılıyorlar. MF alanında üniversitede okumak isteyen adaylar Edebiyat veya Sosyal Bilimler sınavına katılmıyorlar. Ayrıca bu sınavlarda adaylara her ders için farklı kitapçık ve farklı süre veriliyor. Böylece hem şans faktörü azaltılıyor hem de farklı derslerin farklı oranlarda katkısı kullanılarak 12 çeşit puan üretiliyor. Böylelikle Tıp Fakültesi'ne yerleşmek isteyen aday daha çok Kimya, Biyoloji çözerken, Mühendislik alanına yerleşmek isteyen aday daha fazla Matematik ve Fizik çözüyor.

Uğur Dershaneleri Matematik Bölüm Başkanı Adil Kurt; ” lise müfredatına uygun olup okul derslerine düzenli çalışan bir öğrenci bu sınavdaki soruları rahatlıkla çözebilir. Sorular 9. 10 .11 ve 12. sınıfın tüm konularına dağıtılmış olup, özellikle analitik geometriye ağırlık verilmiştir. Bunun yanında değişen müfredattaki etkinlik tabanlı sorulara yer verilmemiştir. Bu da değişen müfredatın okullarda uygulanamamasına neden olacaktır. ÖSYM ile MEB bu konuyu netleştirmelidir. Aksi halde okullardaki yapılandırmacı eğitimin uygulanmasını engeller. Sınav bu yöneyle çok iyi bir uygulama olmamıştır” dedi.

Adil Kurt açıklamalarına “Soru dağılımına bakıldığında 9.sınıftan 8 soru yer almaktadır. Bu yönüyle bakıldığında YGS ve LYS müfredatının ayrılmadığını aksine 9.sınıf konularından LYS’ de soru sorulacağı söylemimiz gerçek olmuştur. Bu açıdan yıl boyunca öğrencilere 9.sınıf konularını YGS olarak gösteren ve LYS’ de 9.sınıf sorusu çıkmayacağını belirten kurumlar öğrencileri yanlış yönlendirmişlerdir.

10.sınıftan 12, 11.sınıftan 14, 12.sınıftan 16 soru sorularak tüm lise müfredatı sorgulanmıştır. MEB müfredatında lineer denklem sisteminin uygulamaları çok geniş şekilde işlenmesine rağmen sınavda 1 soru ile sorgulanması ve bu sorununda ayırt edici özelliği olmaması bu konunun önemini azaltmıştır” diyerek devam etti.

7. Soruda Çelişki

Sorulara bakıldığında basın kopyasında yer alan 7.soruda bir eşitsizliğin çözümünde eşitsizliği doğru yapan değerler çözüm basamaklarının tümünü sağlamalıdır. Bunu sağlayan cevapta ÖSYM ‘nin verdiği D seçeneğidir. Bu açıdan soruda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sorunun çözümü aşağıdadır:

a b c

+ - +

a²b > abc + c²

a²b – abc > c²

ab(a-c) >c²

a-c <0

a < c

31. Soru

Yine basın kopyası 31. matematik sorusunda MEB kitabındaki dizi tanımına göre n pozitif doğal sayı olmalıdır. Bu soruda 0 tanım kümesine dahil edilmiştir. B dizisinin alt sınırı olan k, 1’ den başlasaydı an dizisinin tanımına uygun olurdu. Ülkemizde eğitim öğretim yapan Fransız liselerinde dizinin alt sınırı “0”dan başlamaktadır. Bu durum öğrencileri çelişkiye götürebilir ancak sonucu etkilememektedir. Bu açıdan sorunun iptali gerektirecek bir durum yoktur.

Geometri sorularına bakıldığında ise, sorular müfredata uygun olup, üçgenden 7, dörtgenden 6, çemberden 4, uzay geometri ve katı cisim 5, analitik geometri 8 soru olarak dağılmıştır. Bu sorulara göre liselerde analitik geometrinin iyi anlatılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Değişecek olan geometri müfredatı da vektörler ve analitik geometri üzerine kurulmaktadır. Buna göre MEB’in analitik geometri hizmet içi eğitimleri, düzenleyerek bu öğretmenleri geliştirmelidir. Aksi halde öğrencilerin bu dersten sorun yaşayacakları aşikârdır. Sonuç olarak okuldaki konuları gerek teorik açıdan, gerekse pratik açıdan yeterince işlemiş öğrencilerin yapabileceği zorlukta bir sınav olmuştur.

Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat; ''Genel olarak bakıldığında LYS matematik sınavı beklendiği gibi 10. , 11. ve 12. sınıf müfredatına dayalı, bilgi ve bilgiyi kullanma durumunu sorgulayan sorulardan oluşmuştur. Yarın yapılacak Sosyal Bilimler Sınavı'na (LYS–4) 349 bin 100 aday girecek. Sınav, bin 164 binada, 15 bin 705 salonda yapılacak ve sınavda 49 bin 838 görevli çalışacak. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS–4) yarın saat 10.00'da tek oturumda uygulanacak ve 2 saat 15 dakika sürecek. LYS-4'te Tarih, Coğrafya–2, Felsefe Grubu testleri yer alacak. Tarih testinde 44 soruya 65 dakika, Coğrafya–2 testinde 16 soruya 25 dakika, Felsefe Grubu testinde 30 soruya 45 dakika süre verilecek. Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık sorusu bulunacak. '' şeklinde konuştu.

Öte yandan, Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya–1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya–1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verilecek.

Fen Bilimleri Sınavı (LYS–2) da 27 Haziran Pazar günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve o da 2 saat 15 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika yanıtlama süresi verilecek. 

Abbasguclu.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş