Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenlerine Bir Derece Müjdesi

Yükseköğretim Yürütme Kurulu; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmasına karar verdi. Bu karar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesine göre, öğretmenlere bir derece verilmesi anlamına geliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 5. bendinde; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı İle benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” denilmektedir.
Yukarıdaki fıkra metninde yer alan “benzeri sağlık bilimleri lisansiyeri” ifadesine dayanarak Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu bir öğretmenin memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmemesi işlemine karşı Kayseri 2.idare Mahkemesi nezdinde açtığı idari davada; Mahkeme ara kararı kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılabileceğine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlendiğinden davacının sağlık bilimleri lisansiyeri olup olmadığının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından sorulmasına karar verilmiş olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından söz konusu mahkemeye gönderilen 18/02/2010 tarihli ve B30.0.EÖB.0.00.00.01–795 sayılı cevabi yazıda 10/02/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında; Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmasına karar verildiğini açıklamıştır.
Bu durumda, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmakta olan personelin, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıkları 10/02/2010 tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36'ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 5. bendi hükmünden yararlandırılarak ilave bir derece alacaklardır.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmasına karar vermesin ardından MEB Personel Genel Müdürlüğü uygulamanın bu durumda olan tüm öğretmenlere yansıtılması için aşağıdaki yazıyı yayınlamıştır.
Bu durumdan faydalanacak öğretmenlerin yeni davalar açmadan bu haktan faydalanmasını sağlayacak olan bu yazının yayınlanması konusunda Personel Genel Müdürlüğüne kamuoyu adına teşekkür ediyoruz.
Umarız benzer konularda uygulama birliği sağlanması ve yeni açılacak davaların önlenmesi için bu tür yazıların yayınlanması MEB’de gelenek haline gelir.
Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu


Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş