MEB, Anadolu Liselerine sınavla öğretmen alımını kaldırıyor

 Milli Eğitim Bakanlığı 19.09.2010 tarihinde yayımlayarak yürürlüğe koyduğu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliği yürürlükten kaldırıyor.
Yeni yapılacak düzenleme ile sadece Fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim branşlarındaki öğretmenlerini sınavla alacak.
2010/30 nolu genelge ile tüm genel liseleri Anadolu ve meslek liselerine dönüştürmeyi kafasına koyan bakanlık yetkilileri mevcut genel liselerdeki öğretmenlerin mağdur olacağını ve bir çoğunun istihdam alanının daralacağını düşünerek Anadolu Liselerine sınavsız öğretmen alacak.
Böylece daha önce defalarca ele aldığımız tüm okulların Anadolu Lisesi olması noktasında çıkacak sorunların bir tanesi daha bakanlıkça da tespit edilmiştir.
Bu okullarımızın bir özelliğinin kalmayacağı, tüm genel liselerin Anadolu lisesi olması ile beraber öğrencilerin zorla meslek liselerine yönlendirileceği noktasındaki tespitimizle, bu durumun velileri de maddi olarak zorlayacağı, mahalle okulu, semt okulu kavramlarının tükeneceğine ilişkin tespitlerimiz güncelliğini halen korumaktadır.
Asıl yapılması gereken;
Tüm okulları bir çırpıda Anadolu Lisesine çevirmektense;
Tüm okulları tekli eğitme geçirmek, sınıf mevcutlarını 30’a indirmek olmasının daha yerinde olacağı aşikardır.
Tüm okullarda eşit şartlar sağlandıktan sonra başarı konusunda uçurumlar varsa bunun sorgulanması yerinde olacaktır.
Daha sonra genel ve tespit edilecek bazı kriterlere göre bazı okulların özel statüye alınması daha yerinde bir uygulama olacaktır.
Geçmişte olduğu gibi ülkemiz eğitimine damga vurmuş Kabataş Erkek, İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi gibi özel statülü liseler yaratılabilecekken tüm okulları aynı kategoriye almanın TABELA DEĞİŞTİRMEKTEN başka bir esprisi olmayacaktır.
Son yıllarda çığ gibi çoğalan Anadolu Lisesi sayıları karşısında bazı okullarımız sistemdeki yerlerini zaten ayrıcalıklı olarak almışlardır.
Aşağıdaki okullarımız diğer Anadolu Liseleri gibi aynı programı uyguladıkları halde hazırlık sınıfı koydurarak 5 yıllık eğitim yapmaktadırlar.
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi
BALIKESİR / MERKEZ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Lisesi
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Lisesi
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
Zorla meslek lisesine yönlendirme meslek liselerindeki kaliteyi iyice düşüreceği gibi meslek liseleri sınav kazanamayan başarısız öğrencilerin” gönderildiği kurumlar halini alacaktır. En azından kamuoyundaki genel izlenim bu yönde gelişecektir. Bu durum meslek liselerine iyi bir kazanım sağlamayacaktır. Sadece ve sadece kağıt üzerinde zoraki olarak meslek liselerinin öğrenci sayısı arttırılacak bu artış anlamsız kalacaktır. Vatandaşların geçmişte siyasilere yaptıkları ilçemize, mahallemize Anadolu Lisesi açalım baskısı bu kez Meslek Lisesini kapatın Anadolu yapın baskısına dönüşecektir.
Meslek lisesi öğrenci sayısını arttırmak, istihdamla işbirliği yapmak, bu okulları teşvik edici önlemler almakla mümkündür. Yapılması gereken bu iken zorla ve zorunda kalanların merkezi haline getirilen okullar meslek lisesi öğrenci sayısının artışını sağlasa da sağlıklı bir yaklaşım değildir.
Kaldı ki mevcut durumda yeterince meslek lisesi açılmadığından meslek liselerindeki öğrenci sayıları her geçen gün artacak, sınıf mevcutları standardın üstüne çıkacak, tekli eğitim yapan meslek lisesi kalmayacaktır.
Bu yıl dönüşen okullardan iki örnek verecek olursak;
Aynı ilçeden bir Genel Lise Anadolu Lisesi yapılırken bir Genel Lise’de Endüstri Meslek Lisesi yapıldı.
Anadolu lisesi yapılan okulda şu anda bir tane dahi Anadolu Lisesi öğretmeni bulunmamaktadır. Meslek Lisesi yapılan okulun ise kesinlikle endüstri meslek lisesi olması uygun değildir. Binası küçüktür, dersliği azdır, bahçesi küçüktür, atölye yapacak doğru düzgün alanı dahi yoktur. Bu okula bu yıl meslek lisesi öğrencisi alınacaktır fakat okul müdürü ve ilçe müdürü dahil hiç kimse hangi bölümlerin açılacağını bilmemektedir.
Gerisini siz düşünün…

Saygılarımla…

Maksut BALMUKEğitim Yöneticisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş