Sözleşmeli Öğretmenler İçin Dava Açıldı

 Eğitim iş den yapılan açıklama

B.08.0.PGM.0.77.03.00-305/29773 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulan 2010 Yaz Tatili Dönemi Sözleşmeli
Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun;

Başvuruda Bulunacakların Dikkat Edeceği Hususlar başlıklı 2. bölümünde yer alan “göreve başlama tarihi itibariyle 31 Ağustos 2010 tarihine kadar fiilen bir yıllık çalışma süresini tamamlayan veya tamamlayacak olanlar” ibaresinin,

Genel Açıklamalar Başlıklı 3. Bölümün 1. maddesinde yer alan “31 Ağustos tarihi itibariyle bir yıllık çalışma süresini tamamlamış/tamamlayacak olmak.” İbaresinin,

Sağlık Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 4.bölümde yer alan “ Göreve başlama tarihine göre 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle en az bir yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olan” İbaresinin,

Genel ve Özel Hayatı Etkileyici Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 6. Bölümde yer alan “Sözleşmeli öğretmen olarak görev başlama tarihi itibariyle 31 Ağustos 2010 tarihine kadar 1 (bir) takvim yılını dolduranlar.” İbaresinin,

2- 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 28.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 29.03.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ek 3. Maddesinin b fıkrasında yer alan, “vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması” ibaresinin, öncelikle yürütmesinin durdurulmasını sonrasında esastan iptalini talep ettik.

kamudanhaber.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş