MEB, ücretli öğretmenlikten vazgeçsin


Milli Eğitim Bakanlığı KPSS’de yaşanan skandal nedeniyle 30bin öğretmen atamasını askıya almak zorunda kalmıştır.
30Bin öğretmen atamasının yapılmaması demek özellikle doğu bölgelerimizde öğretmen açığının had safhaya çıkması demektir. Bu açıkların her yıl olduğu gibi ücretli öğretmenlerle kapatılması çalışmaları hız kazanmıştır.
MEB 500-600TL ücretle çalıştırmak şeklindeki istihdamdan vazgeçmeli ve yeni bir uygulamayı ortaya koymalıdır. Ücretli kölelik diye de adlandırılan bu uygulama her zaman tepkilere yol açmıştır.
MEB kanunun izin verdiği ölçüde ya da kanunda küçük bir düzenleme yaparak tüm alanlarda 657 sayılı DMK’nun 86.maddesi kapsamında Açıktan Vekil atama yoluna gitmelidir. 2004 yılında benzer uygulamayı yapan MEB 5bin açıktan vekil öğretmen almış ve açığı böylece daha insancıl koşullarda kapatmıştır.
Açıktan Vekil uygulamasında öğretmenler İlk atama öğretmenlerin maaşlarının 2/3 ünü aldıkları gibi ek ders ücretini de kadrolu öğretmenler gibi alabilmektedirler.
Kanunun 86.maddesi;
Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:
Madde 86 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. (1)(2)
Şeklinde olduğundan açıktan vekil olarak sadece sınıf öğretmeni alınabilmektedir.
30bin öğretmen atamasının 6500’ünün sınıf öğretmenliği olduğu düşünüldüğünde 6500 sınıf öğretmeninin açıktan atama yoluyla alınmasında hukuki bir engel yoktur.
Kanunda yapılacak küçük bir düzenleme ile branş öğretmenlerini de açıktan vekil olarak almak mümkün olabilecektir. Böylece KPSS skandalı ile ilgili süreç sonuçlanıncaya kadar 30bin istihdam sağlanabilecektir.
Bu alımlar yapılırken uygulanacak kıstaslar tabii ki önemlidir. Bu noktada da kayırmacılığa gidilirse sesler yükselecektir.
Bunun için alım sırasında öncelikle o alanın öğretmenlerinin alınması, daha sonraki kıstaslarda daha önce çalışmış olmak, gerekirse ne kadar da (bazıları için) şaibeli olsa da KPSS puanının göz önüne alınması yerinde olacaktır.
Ayrıca MEB; İlk kez atanacak öğretmenlerin atamasını durdururken;
KPSS ye bağlı olmadan atama yapılan;
Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, Açıktan İlk Atama, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama, Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanmasını da ertelemiştir. Bu öğretmen adaylarını sayısı yaklaşık 3bindir.
Bu atamaları gerçekleştirmek pekala mümkündür.
MEB’in 2010-2011 öğretim yılına sorunsuz ya da minimum sorunla başlayabilmesi için bu atamaları gerçekleştirmesi yerinde olacaktır.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş