Eğitimde dünyada sondan 2. sıradayız

Türkiye OECD’ye üye ülkeleri arasında yine sondan 2. olmuştur
PISA 2009 Raporu incelendiğinde ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle:

•    Okuma, Matematik ve Fen Bilimleri alanında değerlendirme yapılmış. Değerlendirmeye katılan 65 ülke var. Bunun 34’ü OECD’ye üye.
•    Kore ve Finlandiya üç alanda da ilk sırada. OECD ortalaması 494 puan. 14 ülke OECD ortalamasında. 9 ülke ortalamaya çok yakın. En düşük puan Meksika’nın, 425.
•    Türkiye, Meksika ve Şili’nin de içinde bulunduğu 18 ülke 2. düzeyde. 2. düzeye ulaşamayan öğrencilerin okuduklarını anlamadıkları ve uygulayamadıkları öngörülüyor. Yani 2. düzey geçme sınırı. 10 ülkede öğrencilerin 10’da 1’i bu sınıra ulaşamadı. 2. düzeye ulaşamayan öğrencilerde OECD ortalaması 5’te 1. Singapur, Yeni Zelanda, Şangay - Çin’de 5. düzeye ulaşanların ortalaması %7.6. OECD ortalamasının iki katından fazla. En üst sınır 6. düzey. 16 ülkede 5. düzeye ulaşan %1’den az.
•    Kore Matematik alanında 1. sırada. Şangay-Çin, Finlandiya, Hong Kong-Çin ve Singapur Fen Bilimlerinde en iyiler. Okuduğunu anlama alanında tüm ülkelerde kızlar erkeklerden öndeler.
•    Sosyo-ekonomik yapıyla okuduğunu anlama başarısı doğru orantılı değil. Ekonomisi iyi olmayan ülkelerde 3. düzeye çıkan öğrenciler var (34 ülke). Gelişmiş 10 ülkede 1. düzeyde kalınmış.
•    Türkiye okuma alanında 464 puanda, 41. sırada. OECD ortalaması 493 puan. Matematik alanında 445 puanda, 43. sırada OECD ortalaması 496 puan. Fen Bilimlerinde 454 puanda, 41. sırada. OECD ortalaması 501 puan. Türkiye’de de kızlar erkeklerden daha yüksek puanda. Tüm ülkelerde aynı sınıfta, aynı öğretmenden ders aldıkları halde kızlar daha önde. Matematik’te erkekler küçük bir farkla öne geçiyorlar.
•    Türkiye, Slovenya, İsrail ve ABD dışındaki tüm ülkelerde sosyo-ekonomik durumu düşük olan öğrenciler için özel okullar var. Ancak bu okullardaki öğretmen kalitesi yetersiz (mesleki eğitim görmemiş, tam zamanlı çalışmıyor, vb).
•    Ekonomik yetersizliğin okul başarısızlığı getirmediği gözlemlenmiş.
•    Sosyo-ekonomik durumu ve demografik yapısı aynı olduğunda, devlet okullarıyla özel okulların başarı durumları eşit.
•    Türkiye, Slovakya Cumhuriyeti, Şili, Meksika ve İtalya’da şehirde ve kırsal kesimde yaşayan öğrenciler arasında başarı oranı çok farklı. Türkiye’de bu fark 45 puan. Macaristan, Kırgızistan ve Panama’da fark 80 puan.
•    Okumayı sevdiğini söyleyen öğrencilerin başarı düzeyi her ülkede daha fazla. Kızlar okumayı daha çok seviyorlar.
•    Başarılı olan ülkelerin öğrencileri özet çıkarmayı çok iyi biliyorlar.
•    Sosyo-ekonomik durumu ile okuduğunu anlama oranı arasındaki fark 92. OECD ortalaması 89. Türkiye 47. sırada. Okuma ile sosyo-ekonomik durum arasındaki oran Türkiye’de %19, OECD ortalaması %14.
•    Başarılı ülkelerde her öğrenciye aynı olanaklar sağlanıyor. Bu ülkelerde okullar kendi müfredatlarını oluşturuyorlar.
•    Daha az mevcutlu sınıflarda öğrenim görülen ülkeler daha başarılı.
•    Başarının disiplinle sağlanması yönünden bakıldığında Türkiye sıralamada 35. Öğretmen-öğrenci ilişkisine dayalı olarak değerlendirildiğinde, Türkiye sıralamada 44.

1.    Çocuklarımızın okuması için gerek MEB tarafından gerekse özel şirketlere yazdırılan kitaplar içler acısıdır. Hem öğretmenler hem öğrenciler bedava dağıtılan bu kitapların artık yüzlerini dahi açmamaktadır. Bu kitaplarında bilgi yanlışı mı ararsınız, dil yanlışı mı ararsınız, safsata mı ararsınız, görsellik mi ararsınız? Hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bu kitaplarla yetişen öğrenciler haliyle PİSA sınavında düşük puan alacaklardır.
2.    Her şeyi sınava endeksleyen anlayış haliyle PİSA sınavından sondan ikinci olacaktır.
3.    İlköğretim okullarına türban girsin mi girmesin mi diyen anlayış PİSA sınavında sondan ikinci olacaktır.
4.    Okullara yönetici atarken yandaş olsun benden olsun diyen anlayış PİSA sınavından sondan ikinci olur.
5.    Okulları özelleştirelim diyen anlayış PİSA sınavından sondan ikinci olur.
6.    Genel liselerde alanları kaldıran anlayış PİSA sınavından sondan ikinci olur
7.    Lise eğitimini, genel lise imam hatip lisesi arasına sıkıştıran anlayış PİSA sınavından sondan ikinci olur

Eğitim-İş; eğitimi insan aklını özgürleştirme ve kişinin tüm yeteneklerini geliştirme gibi iki temel amacı olduğunu belirtmektedir.  Eğitim bu amaçlarını geliştirirken; kişiye yaşamsal becerileri, ulusal değerleri, demokrasi ve insan hakları bilincini kazandırır; onun çevreye ve kültüre dinamik uyumunu sağlar; çağdaş teknolojiye egemen olmayı öğretir.

Öğretilecek bilgilerin hurafeden uzak. Söylentilere dayanmayan ve “bilgiyi belletmeye” yönelik olmamalıdır. Öğretilecek bilginin akla ve bilime dayanan bilgilerden oluşmasını savunmakla birlikte çocukları bilimsel yöntemler ve buluşlar konusunda eğitmeye ve doğa bilimlerini daha iyi anlamalarına çalışmalıyız. Soran ve sorgulayan yanında öneren ve uygulamaya katılan olmalarına katkı sağlayacak yöntemler uygulamalıyız. Bunun gerçekleşebilmesi için bilimsel gelişmeleri yakından izleyen ve bunları derslerinde uygulayabilen öğretmenlere her zaman ihtiyacımız olduğunu unutmadan; öğretmen yetiştirmenin akla ve bilime dayanmasını ve hizmet içi eğitimlerin bu gereksinim unutulmadan tüm öğretmenlere periyodik olarak sağlanmasını istemekteyiz.
                                                                                
Eğitim-İŞ
Merkez Yönetim Kurulu


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş