Fen Edebiyatlıları Şok Eden Karar

YÖK’ün Fen-Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri Kararına Karşı Eğitim Sen'in Açtığı Davada Danıştay’dan Oybirliği ile Yürütmeyi Durdurma Kararı Çıktı! 

Eğitim Sen'den yapılan açıklama:
Sendikamız Eğitim Sen’in, öğretmenlik mesleğinin uzmanlık gerektiren niteliklerini görmezden gelerek Eğitim Fakülteleri’ni işlevsizleştirmeyi amaçlayan YÖK Genel Kurulu kararına karşı açtığı yürütmeyi durdurma istemli dava Danıştay Sekizinci Dairesi’nde görüşülmüş ve ilgili daire, yürütmeyi durdurma talebimizi oybirliği ile kabul etmiştir.

Bilindiği üzere YÖK, Fen-Edebiyat ve İlahiyat fakültesi öğrencilerine yüksek lisans yoluyla formasyon verilmesi uygulaması yerine, formasyonun lisans düzeyinde verilmesi yönünde yeni bir karar almıştı. YÖK'ün aldığı karara göre 2009-2010 öğretim yılından itibaren İstanbul, Marmara, Atatürk ve Uludağ üniversitelerinin Fen-Edebiyat ve İlahiyat fakültelerinde lisans öğretimi sırasında pedagojik formasyon derslerinin verilmesi planlanmıştı.

Kararın ardından Eğitim Sen olarak ısrarla ifade etmiştik: öğretmenlik mesleği örgün eğitimle kazanılması gereken kimi nitelikler gerektirmektedir. Arka arkaya gelen bu düzenlemelerle öğretmenlik mesleği sıradan bir meslek haline getirilmektedir. Bu karar, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda 43. maddede tanımlanan öğretmenlik mesleği ile de çelişkiler barındırmaktadır. Zira ilgili maddede; "Öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." ifadesi yer almakta ve "öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır" ifadeleriyle öğretmenlik mesleğinin özel eğitim gerektirdiği hükme bağlanmaktadır.

Oysa YÖK Genel Kurulu kararı, Milli Eğitim Bakanlığını devre dışı bırakarak eğitim fakülteleri ortaöğretim alan öğretmenlikleri ile fen-edebiyat ve ilahiyat fakültelerinin eşdeğer sayılmasına kapı açarak 2547 Sayılı kanuna aykırılık oluşturmuştur. Öyle ki, fen-edebiyat ve ilahiyat fakültelerinin herhangi bir bölümünü bitirenlere öğretmen olma olanağının tanınmasının, öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olma özelliğini ortadan kaldıracağı ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu açıktır. Nitekim sendikamız tarafından açılan yürütmeyi durdurma istemli davanın dilekçesinde de bu gerekçeler belirtilmiş ve Danıştay ilgili dairesi tarafından bu gerekçeler haklı bulunarak yürütme durdurulmuştur. Bu kararla birlikte fen-edebiyat fakültelerinde 4 yıllık lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimi alanlara öğretmen olarak atanma olanağının tanınmasından kaynaklı eşitsizlik giderilmiştir. Buradaki temel sorun, öğretmen yetiştirmek için kurulan eğitim fakültelerinde 5 yıl boyunca ortaöğretim alan öğretmenliği eğitimi alan kişilerle 4 yıllık fen-edebiyat fakültelerinde okurken pedagojik formasyon eğitimi alan kişilerin aynı statüye getirilmeleri ve eşitsizlik yaratılmasıdır. Danıştay 8. Daire de gerekçeli kararında bu eşitsizliğin altını çizmiştir.

Yıllardır öğretmenlik mesleğini yaz-boz tahtasına çevirenlerin hukuksuzluğu ve plansızlığı öne çıkaran politikalarının bedelini ne öğretmenlerimiz ne de öğrencilerimiz ödemek zorundadır. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili yapılan bu eşitsiz düzenlemeler yoluyla umut tacirliği yapılması, yüz binlerce öğrenciyi mağdur etmekte ve ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısının yüz binlerle ifade edildiği koşullarda, öğretmenlik mesleğinin daha da niteliksizleştirilmesi hedeflenmektedir. Buna karşın öğretmenlik, sadece formasyon derslerine dayalı olarak kazanılabilecek bir mesleki uzmanlık alanı değildir. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme sisteminin eğitim fakültelerini işlevsizleştirme yoluyla yaz-boz tahtasına çevrilmesine neden olan bu kararların işsizler ordusunu genişletmekten ve eğitimi niteliksizleştirmekten başka anlamı bulunmamaktadır. Eğitim Sen, öğretmenlik mesleğinin günlük politikalarla değersizleştirilmesine ve hukuksuzluğun hakim kılınmasına karşı yürüttüğü sendikal ve hukuki mücadeleyi sürdürecek ve eşitsizliklerin her platformda üzerine gitmeyi sürdürecektir.

Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş