KPSS'de, bazı meslekler için 1. öncelik uygulaması olmalı

 KPSS iki bölümden oluşmaktadır: Sınav ve yerleştirme... Her iki bölümde de, 11 yıldır hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, yükseköğretimde açılan yeni bölümler nedeniyle yerleştirme işlemlerinde bir değişiklik yapılması
uygun olacaktır. Hali hazırdaki uygulamada, kanunlardan kaynaklanan hükümler gereğince, çok sınırlı kadrolar için hangi bölüm mezunlarının atanabileceği bellidir. Ama bu belirlemenin dışında kalan çok sayıda kadro unvanı için net bir belirleme bulunmamaktadır.

Hali hazırdaki uygulamada,
* Örneğin hemşire kadrosuna kimlerin atanabileceği bellidir.
* Yine mühendis, tekniker ve teknisyen gibi kadrolara kimlerin atanacağı da, tartışmalı olsa da, bellidir.
Ancak örneğin memur kadrosuna kimlerin atanabileceği belli değildir. Tüm kadrolar düşünüldüğünde bu belirlemeyi yapmanın çok da kolay olmadığını ifade etmek gerekmektedir. Fakat, karşılaşılan bu zorluk hiçbir değişiklik yapılmayacağı anlamına gelmemelidir. Yükseköğrenimde yeni yeni açılan bölümler nedeniyle kısmi bir iyileştirme mutlaka yapılmalıdır.
Örneğin, meslek yüksek okulları bünyesinde "otobüs kaptanlığı" adlı bir bölüm bulunmaktadır. Şoför kadrolarına 1. öncelikli olarak bu bölüm mezunları, ihtiyacın karşılanamaması halinde ise 2. öncelik olarak ehliyeti bulunan tüm adaylar değerlendirmeye alınabilir.
Aynı durum, itfaiyeci kadroları için de geçerlidir. İtfaiyeci kadrolarına şu her bölüm mezunu atanabilmektedir. Oysaki sadece bu meslek için mezun veren çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Bu nedenle, itfaiyeci alımlarında 1. öncelik olarak itfaiyecilikle ilgili bölüm bitirenlere, boşluk kalması halinde ise diğer adaylara imkan tanınmalıdır.
Yine, spiker kadrolarına öncelikle iletişim fakültesi mezunları mezunları, boşluk kalması halinde ise diğer bölüm mezunlarının başvurmasına gerekmektedir.
Yukarıda sayılan 3 mesleğe ek olarak, yükseköğrenim kurumlarının "Büro Yönetimi ve sekreterlik", "Yerel yönetimler" ve "Tıbbi sekreter" bölümü mezunları da aynı sorunu yaşamaktadır. Bu bölüm mezunları bulunurken, bir kamu kurumunun bu mesleklere yönelik özel eğitim almamış öğrenim mezunlarını tercih edememesi gerekmektedir.
Artık mezun verme aşamasına gelen bu okul mezunlarının istihdamı hem hizmet gereklerine daha uygundur hem de kamu yararı içermektedir. Bu konuda en büyük görevlerden birisi de üniversitenin dekanlığına ve rektörlüğüne ve hatta YÖK'e düşmektedir. Mezun olan öğrenciler dekanlıkları aracılığıyla hem üniversiteyi hem de YÖK'ü harekete geçirmelidir. Aksi halde 11 yıldır hiçbir değişilik yapılmadan uygulanagelen sistem, büyüsü bozulacak diye, aynen uygulanmaya devam edecektir.

Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş