Öğretmenler rapor alınca sözleşmeleri iptal edilemeyecek!

Eğitim-Bir-Sen, bir sözleşmeli öğretmenin ''40 gün hastalık izni kullandığı'' gerekçesiyle sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin, İstanbul 9. İdare Mahkemesince iptal edildiğini açıkladı...


Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli rehber öğretmen olarak 100. Yıl Ali Rıza Efendi İlköğretim Okulunda görev yapan Ramazan Akarsu'nun, hastalığı nedeniyle 40 gün rapor aldığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, sendikanın buna ilişkin işlemin usul ve yasaya, Anayasa'ya ve Devlet Memurları Kanunu'na aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve yoksun kaldığı tüm ek ders, maaş, sağlık ödemeleri ile diğer mali ve özlük haklarının ödenmesi istemiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesinde dava açtığı hatırlatıldı.
Mahkemenin davayı sonuçlandırdığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
''Mahkeme, Hizmet Sözleşmesi'nin 10. maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 10. maddesinde, öngörülmesi mümkün olmayan hastalık hali izninin 30 günle sınırlandırılmasının üst hukuk normu olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer verilen hastalık iznine ilişkin hükme aykırılık oluşturduğuna hükmetti.
Karara göre, bu durumda dava konusu işlemin hukukiliği irdelenirken, üst hukuk normuna aykırı olan Bakanlar Kurulu Kararı veya hizmet sözleşmesi esas alınamayacak olup davacının 30 günü aşan hastalık izni almasında 657 sayılı Kanun'un 105. maddesine aykırılık bulunmadığından, hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin işlem açıkça hukuka aykırılık oluşturuyor.''
İstanbul 9. İdare Mahkemesinin kararında, ''hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı ek ders, maaş, sağlık ödemeleri gibi her türlü mali ve özlük haklarının tarafına ödenmesinin anayasal zorunluluk'' olduğuna işaret edildiği belirtilen açıklamada, mahkemenin dava konusu işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı tüm mali ve özlük haklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine oy birliğiyle karar verdiği kaydedildi.

 Abbasguclu.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş