Sözleşmeli memur eğitim gördüğü ile tayin olabilecek


Ankara 9. İdare Mahkemesi, üniversiteyi kazanan sözleşmeli memurun, üniversitenin olduğu şehre tayin edilmesine hükmetti.
Türk sağlık-Sen tarafından, Kars Kafkas Üniversitesi Hemşirelik lisans bölümünü kazanan Ankara'da çalışan sözleşmeli üyenin öğrenim durumundan tayininin reddedilmesi üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davayı görüşen mahkeme eğitim hakkının Anayasal hak olduğuna dikkat çekerek, sözleşmeli memurun Kars'a tayin edilmesi gerektiğine hükmetti.
Kararda kadrolu memurların eğitim nedeniyle tayin hakkı varken sözleşmeli memurların çalıştırılmasına dair esaslara göre eğitim mazereti nedeniyle tayin hakkına izin verilmediğinin idare tarafından öne sürüldüğü belirtildi.
Kararda 657'ye bağlı çalışan sözleşmeli memurların da diğer kadrolu memurlar gibi kamu görevlisi niteliği taşıdığı belirtildi. Mahkeme kararında, 'Kafkas Üniversitesi Hemşirelik lisans bölümünü kazanan sözleşmeli memurun Anayasa hükmü gereği eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılmaması gerektiği ortadadır' denilerek sözleşmeli memurun eğitim nedeniyle tayin talebinin kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İdarenin tayin işleminin reddine ilişkin kararının hukuka ve hakkaniyete uyarlılığının bulunmadığı ifade edilerek reddedilmesine karar verildi.
Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci "Sözleşmeli memura eğitim hakkını çok görenlere karşı kazanılan bu dava çok önemlidir. Anayasanın açık hükmüne rağmen sözleşmeli memurların Bakanlar Kurulu kararı ile eğitim hakkından yoksun bırakılması hukuktan geri dönmüştür. Mahkeme sözleşmeli memura eğitim için tayin hakkını tanımıştır. Karar emsal olarak algılanmalı ve hükümet bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparak sözleşmeli memurların bu mağduriyetini sonlandırmalıdır." dedi.

CHA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş