Sözleşmeli öğretmenlerin yolluk sorunu Meclis gündemine taşındı

Sözleşmeli personelin yer değiştirmesi ve kadroya geçmesinde yolluk verilir mi?” haberimizde dile getirdiğimiz Sözleşmeli iken kadrolu olarak atanan personele yolluk verilir mi, Sözleşmeli iken yer değiştiren personele yolluk verilir mi? konusu; Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması için Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU’ya soru önergesi verildi İşte o soru önergesi:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet EKİCİ Yozgat Milletvekili
Anayasa Mahkemesinin 2006/44 esas sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal Kararı kararının gerekçesinde “İlk defa devlet memurluğuna atanan kişi, görevine başlayıncaya kadar memur ya da kamu görevlisi sayılmamakta, görevine başladığı tarihten itibaren kamu görevlisi sıfatını kazanmaktadır. Bu süreye ilişkin olarak kendisine aylık ödenmemekte, tedavi yardımı hizmetleri ile memurlara ve diğer kamu görevlilerine sağlanan bir takım haklardan yararlandırılmamaktadır. Oysa naklen atanan kamu görevlileri, naklen atama işleminin yapıldığı tarihten önce kamu görevlisi olup, belirli bir statü hukuku içerisinde kendilerine yüklenilen kamu görevini yerine getirmektedirler. Bu durumda, ilk defa devlet memurluğuna atananlar ile halen devlet memuru olup da naklen ataması yapılanlar aynı hukuksal konumda bulunmamaktadırlar.”
“… ilk defa devlet memurluğuna atanan kişiler kamu görevlisi sıfatını, görevlerine başladıkları tarihten itibaren kazandıklarından ve görevlerine başlamadıkları sürece kamu görevlisi sayılmadıklarından, atandıkları görev yerlerine ulaşıncaya kadar üstlendikleri giderlerin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Böyle olunca da, atandıkları yere giderken üstlendikleri giderlerin kamuca paylaşılması zorunluluğu bulunmamaktadır.”
Anayasa mahkemesi kararında Naklen atamalara yolluk verilmesi gerektiği karalaştırılmıştır.
Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilirken; gerekçesinde, tayin veya atama sonucu görev yeri değişen kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları parasal külfetin kamu idaresince karşılanacağına dair yasal düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekilerek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin 6. maddesinin son cümlesinde yer alan “Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez” şeklindeki düzenlemenin yürürlüğü durdurulmuştur.
Anayasanın 2. ve 10. maddesi sosyal devlet olma ve eşitlik ilkesi gereğince; naklen atamalarda kamu görevlilerine, becayiş veya tayin durumunda sözleşmeli personele verilen bu harcırah hakkı sözleşmeli personel iken devlet memurluğuna ilk kez atanan kamu görevlilerine de verilmelidir.
Buna göre;
1-Anayasa Mahkemesinin 2006/44 esas sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal Kararına göre sözleşmeden kadroya geçen personele, daha öncesinde kamu görevi yapıyor olması nedeniyle yolluk verilmesi için genelge yayınlayacak mısınız?
2-Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilmesi nedeniyle sözleşmeli personelin tayin, eş durumu ve becayiş durumlarında yolluk verilmesi için genelge yayınlayacak mısınız?

 Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş