Stajyer Öğretmenlere Yeni Düzenleme

Stajyer öğretmenler müstakil derse girecekler

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına 2010 yılı atama döneminde aday öğretmen olarak atanan personelin adaylık eğitimlerinin, Milli Eğitim Bakanlığının Aday Memurların Yetiştirmelerine ilişkin Yönetmeliğin “Belirlenecek Hizmet Alanlarındaki Aday Öğretmenler” başlıklı 39.maddesindeki “Öğretmen politikasının en etkin ve verimli olarak hayata geçirilebilmesi bakımından, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile gerekli görülen hizmet alanlarındaki aday öğretmenlerin adaylık eğitimleri rehber öğretmen gözetiminde müstakil derse girerek tamamlattırılır,
Bununla ilgili esas ve usuller ile gerekli diğer düzenlemeler Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklarla ilgili yürütülen işlemler sırasında Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca sonuçlandırılır.” hükmü doğrultusunda tamamlattırılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02/11/2010 tarih ve 66551 sayılı yazısı ve Merkez Eğitim Yönetme Kurulu Kararı

Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş