KPSS Tercih Kılavuzundaki sözleşmeli kadrolara dikkat!


2010/2 KPSS Tercih Kılavuzunda, toplam 19 Kamu İktisadi Teşebbüsünün 1.094 sözleşmeli kadrosu yer almaktadır.Bu sözleşmeli pozisyonlar, 399'a tabi sözleşmeli pozisyonlar olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, 4/B'den farklıdır. Ancak, 399'a tabi sözleşmeli pozisyon ile memur kadroları arasında; nakil, muvafakat, yıllık izin, maaş, özelleştirme nedeniyle işsiz kalma gibi bazı hususlarda farklılık bulunmaktadır.


KILAVUZDA, SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI YER ALAN KİT'LER
Çay işletmeleri gerel müdürlüğü
Devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü
Elektrik üretim a.ş.gen.md.
Et ve balık ürünleri a.ş.genel müdürlüğü
Eti maden işletmeleri genel müdürlüğü
Kemerköy elektrik üretim ve ticaret a.ş.genel müdürlüğü
Makina ve kimya endüstrisi kurumu genel müdürlüğü
Soma elektrik üretim ve ticaret a.ş.genel müdürlüğü
Devlet demiryolları işletmesi genel müdürlüğü
Posta ve telgraf teşkilatı genel müdürlüğü
Tarım işletmeleri genel müdürlüğü
Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğü
Türkiye elektrik iletim a.ş. Gen.md.
Türkiye elektrik tic. Ve taahhüt a.ş. Genel müdürlüğü
Türkiye kömür işletmeleri genel müdürlüğü
Türkiye lokomotif ve motor sanayii a.ş.genel müdürlüğü
Türkiye taş kömürü kurumu genel müdürlüğü
Türkiye vagon sanayii a.ş.genel müdürlüğü
Yeniköy elektrik üretim ve ticaret a.ş.genel müdürlüğü
Bu kurumların, kılavuzda yer alan tüm kadroları, 399'a tabi sözleşmeli pozisyon niteliğindedir.

KİT özelleştirilebir, bu halde ne olacak?

Yukarıda yer alan kurumların her biri, daha sonra özelleştirilebilir. Ancak, bu kurumlar özelleştirilince buraya alınan 399'a tabi sözleşmeli personel işsiz kalmamaktadır. Bu personel 4046 sayılı Kanunun 22 maddesi hükümleri uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına nakil olmaktadır. Sözleşmeli personelin görevine son verilme durumu olmamaktadır.

Sözleşmeli personelin maaş durumu

Kamu İktisadi Kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin tavan ve tabanları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve diğer maddelerinin hükümleri uyarınca Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenmekte olup, sözleşmeli personel diğer kurumlarda çalışan memurlardan biraz daha fazla ücret almaktadırlar. KİT'lerde en düşük maaş 1500 TL civarındadır.

Sözleşmeli personelin işine her zaman son verilebilir mi ?

Sözleşmeli personelin hangi hallerde sözleşmesinin fesh edileceği 399 sayılı KHK'nın 45'inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sözleşme fesih halleri şu şekildedir:
"Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi
Madde 45 - Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,İstek, yaş haddi,malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer. "
Bu maddede en kritik fıkra (e) fıkrasıdır. Bu fıkranın bir benzeri 657'e tabi memurlarda da bulunmamakta olup, neredeyse uygulama alanı bile bulunmamaktadır.
Özetle sözleşmeli personelin iş güvencesi memurlar ile aynı düzeydedir.

Sözleşmeli personelin yıllık izini

Sözleşmeli personelin memurlardan ayrılan en önemli yönlendirinden birisi de yıllık izne ilişkindir. Memurlar, bir önceki yıldan yalan izinlerini bu yıl kullanabiliyor iken, 399'a tabi sözleşmeli personel geçen yıldan kalan iznini kullanmamaktadır.

Sözleşmeli personel, memur kadrolarına nakil isteyemez

Devlet memurları, 657'e tabi herhangi bir kamu kurumuna nakil isteyebilmektedir. Örneğin SHÇEK'de çalışan bir memur, İçişleri Bakanlığına nakil isteyebilir. Ancak 399'a tabi sözleşmeli personel, 657'e tabi memur kadrolarına nakil isteyememektedır.

Sözleşmeli personelin istifası daha kolay

Sözleşmeli personel kadroları, özellikle daha sonra öğretmen olamk isteyen veya 2012'deki yeni KPSS puanı ile memur olmak isteyenler için uygundur. Zira bir memur istifa ettiğinde yeni bir memur kadrosuna başlayamamaktadır. En az 6 ay beklemelidir. Aynı durum, 399'a tabi sözleşmeli personelde bulunmamaktadır. Öğretmen kadroları da 657'e tabi memur olduğu için, 399'a tabi bir personel daha sonra öğretmenliğe başvuracağı zaman, muvafakat veya izin alması şart değildir. Eğer öğretmen kadrosuna KPSS10 puanıyla atanmayı hak ederse, istifa edip direkt geçebilir.

Maaş ve diğer bilgiler için bakınız.

Sözleşmeli personelin sorunları nelerdir, bu statüde çalışan personel en çok neyi merak ediyor, nelerden şikayetçidir gibi sorular için memurlar.net forumuna bakabilirsiniz. İlgili kategori için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş