MEB, eğitimde dezavantajlı gruplar için düğmeye bastı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde dezavantajlı olarak nitelendirilen göçerler, mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan aileler ve Roman çocukların eğitimi konusunda çalıştay ve konferanslarla bir yol haritası belirleyecek.

Bakanlık, çocukların sokak gösterilerine katılma nedenleri ve önleyici tedbirleri de araştıracak.
'Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretime Erişim ve Devamda 10 Yıl Türkiye Deneyimi' konulu bir çalışma hazırladı. Eğitime erişim ve devamın sağlanması için bugüne kadar yapılanların anlatıldığı çalışmada planlanan projeler hakkında da bilgi verildi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların sokak gösterilerine katılma nedenleri ve önleyici tedbirleri araştıracak.
Bakanlık yapılacak araştırma ile bu gösterilere katılan çocukların korunmasına ilişkin önlemler hakkında aileler, çocuklar, çalışanlar ve bizzat çocuklardan öneriler alacak. Çocukların eğitim ortamlarına ilişkin ihtiyaçları belirlenerek, aileler ile çocuklara hizmet sunanlara ve karar vericilere çocuğun korunması için öneriler sunulacak.
Okul Dışındaki Çocuklar Ülke Raporu hazırlanacak. Raporda, temel eğitim çağında olup okula hiç kaydı olmayan, okula kayıtlı olup devamsızlık yapan, yeterince akademik başarı gösteremeyen ve okul terk riski olan çocuklara ilişkin verilerin
analizleri yapılacak.
ROMAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ MASAYA YATIRILACAK
Eğitime erişimde dezavantajlı olarak nitelendirilen göçerler, mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan aileler ve roman çocukları ile kanunla ihtilafa düşen çocukların akademik gelişimlerinin desteklenmesi için bir yol haritası belirlenecek.
Bu çerçevede, Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimi Çalıştayı, 18-19 Şubat 2011'de İstanbul'da yapılacak. Çalıştayda, roman çocukların eğitim sorunları akademisyenler, Bakanlık yetkilileri, il/ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, yerel yönetimleri, veliler, çocuklar, sivil toplum kuruluşları tarafından masaya yatırılacak. Çocukların okullarda karşılaştıkları problemlere yönelik çözüm önerileri üretilecek.
GEÇİCİ TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLECEK
'İlköğretime Erişim ve Devamda 10 Yıl Türkiye Deneyimi' konulu çalışmada, mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden diğer illere giden çocuklara da dikkat çekildi.
Bu çocukların okula devam oranlarının artırılması ve sosyal dışlanmışlığı önlemek için çeşitli çalışmalar yapılacağı belirtildi. "Bu kapsamda mevsimlik gezici tarım işçilerinin temel eğitim çağındaki çocuklarının eğitime erişimlerinin önündeki engellerin tespit edilmesi ve belirlenen sorunlara ilişkin önerilerin oluşturulmasıyla strateji ve politika geliştirilmesi için araştırma ve sorun odaklı arama konferanslarının gerçekleştirilerek eğitim modellerinin geliştirilmesi planlanmaktadır." denildi.
Ayrıca 'ilköğretim düzeyinde okula kayıt, devam ve bitirme oranlarının iyileştirilmesi', 'ortaöğretime geçişin iyileştirilmesi' ve 'ilköğretim kurumlarında doğru bütçeleme mekanizmalarının oluşturulması' konularında araştırmalar yapılacağı kaydedildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş