Özür grubundan başvuru yapacak öğretmenler, Dikkat!


Özür grubundan başvuru yapacak öğretmenleri bekleyen tehlikeler ve alabilecekleri tedbirleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bilindiği gibi özür grubu başvurularında bakanlık bu yıl değişiklik yaparak iki aşamalı başvuru almaktadır. İlk aşamada sadece ilçe tercihi yapılmıştır. Şimdi ise okul tercihi yapılacaktır.

Yönetmeliğin 45.maddesi “MADDE 45 – (1) Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.”
şeklindedir.

Görüldüğü gibi boş öğretmen kadrosu bulunan tüm alanların listede yer alması zorunlu. Bu zorunluluk bakanlığı sıkıntıya sokmaktadır. Çünkü; A İlçesinde X okulunda Matematik öğretmeni açığı varken aynı ilçede Y okulunda Matematik öğretmeni fazlalığı olabilmektedir. Bu dengenin kurulabilmesi yani öğretmenlerin mağdur olmamaları için valiliklerin norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerini şu ana kadar gerçekleştirmeleri gerekirdi.

Bakanlık boş kadroların tamamını sisteme yansıtmış ve İl MEM’lere talimat vererek kapatmak istedikleri kurumları kapatmalarını emretmiştir.
İl MEM’lerde bu talimata uyarak bazı okulları kapalı tutmuşlardır. Bu durum birçok öğretmenleri mağdur etmiştir.

Bu atamalarda ki bir başka değişiklik ise; özellikle Büyükşehirlerde merkez ilçe ayrımına gidilmesidir. Bu ayrım özellikle İstanbul’da mağduriyet yaratmaktadır. Örneğin Anadolu yakasında oturan bir öğretmen Avrupa yakasında bir ilçeyi isteyeceği zaman sadece özrünün bulunduğu (örneğin eşinin çalıştığı) ilçeye yer değiştirebilmekte bunun üzerine bazı ilçelerdeki okulların kapalı tutulması da eklenince mağduriyet had safhaya ulaşmaktadır.

Bir başka tehlike ise; Anadolu Lisesine yer değiştirecek öğretmenlerle ilgilidir. Özellikle yeni Anadolu Lisesi olan okullarda tehlike daha büyüktür. Bilindiği gibi yönetmelikte yapılan değişiklikle Anadolu Liselerinde sınav şartı kaldırılmış, genel lise öğretmenlerinin de Anadolu Liselerine gidebilmelerinin yolu açılmıştır.
Norm kadro düzenlemesi yapılırken bu uygulama henüz yürürlüğe girmemişti. Bu nedenle bu yıl ya da birkaç yıl önce dönüşen okullarda sorun yaşanabilecektir.

Şöyle ki;
Bu okullarımız norm kadroyu hesaplarken hem Anadolu bölümlerine hem de Genel Lise bölümlerine Norm Kadro tanımlamışlardır. Yeni düzenlemenin yapılacağını düşünmeyen yöneticilerimiz ileride Anadolu Lisesi öğretmenlerinin eksik olmaması için tedbir almaya çalışmışlardır. Oysa ki şimdiki durumda böyle bir ayrım kalmamıştır. Buna rağmen bakanlıkça norm kadroda bir düzenleme yapılmamıştır.

Örnek verecek olursak;
Yeni dönüşen bir Anadolu Lisesinin Genel Lisenin kısmında 16 saat, Anadolu kısmında da 8 saat Kimya dersi varsa bu okulun Kimya dersi norm kadrosu Genel Lise (1), Anadolu Lisesi (1) olarak yani toplamda (2) olarak belirlenmiştir.
Bu okulda hiç Kimya öğretmeni yoksa özür grubunda 2 öğretmen gelebilecek ve bunlardan birisi atandıktan sonra norm fazlası olacaktır.
Bu okulda 1 tane Genel Lise Kimya öğretmeni görev yapıyorsa bu öğretmen toplam 24 saat dersi zaten dolduruyordur. Özür grubunda yeni bir öğretmenin gelmesi demek bir fazlalığın oluşması demektir. Bu fazlalık hizmet puanı esasına göre yeni atanacak öğretmen de olabilir daha önce atanmış olup şu anda derse girmekte olan da…

Bu durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmadığı görülmektedir.
Başvuru yapacak öğretmenlere önerilerimiz:
Başvuru yapacak öğretmenlerin öncelikle tercih yapmadan önce tercih yapacakları okul hakkında mutlaka bilgi almaları yerinde olacaktır.

Okulun adının ve duyulmuş olmasının verdiği hevesle yapılacak tercihler atama sonrası sıkıntılar doğurabilir.
Okul müdürlüklerini aramak ya da orada çalışan öğretmen ve idarecilerle irtibat kurulabiliyorsa bu yolla açık ders saati sayısını öğrenmek yararlı olacak ve yanlış tercihin önüne geçmelerine yardımcı olacaktır.
Özür grubu atamalar ehemmiyetle üzerinde durulması gereken atamalardır. Çünkü adı üzerinde herhangi bir özrü bulunan öğretmenlerimizin başvurduğu atamalardır. Özrün bertaraf edilmesi adına yapılacak tercihlerdeki dikkatsizlik gelecekte daha büyük özürlerin doğmasına yol açabilir.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş