Bütün derslerde "bitişik eğik yazı" kullanılacak !

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü 09/02/2011 tarih ve 1714 sayılı ve “Bitişik Eğik Yazı” konulu yazıları ile Bitişik eğik yazıyla ilgili uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 09.02.2011 tarih ve 1714 sayılı ve “Bitişik Eğik Yazı” konulu yazılarında; “20041 2005 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulanan İlköğretim Türkçe Öğretim programlarının hazırlanma sürecinde çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve psikolojik gelişimleri dikkate alınmış ve ilk okuma yasma öğretiminde bitişik eğik yazının öğretimine önem verilmiştir.
Çocukluk yıllarında öğrenilen beceriler, bireyin hayatı boyunca kullandığı ve uygulamak istediği becerilerdir. Okula yeni başlayan öğrencilere işlevsel ve güzel yazı öğretimi, bu anlamda öğretmenlerin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi olmuştur.
Türkçe dersi öğretim programıyla; ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bu okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmekle birlikle düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi Öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.
İlköğretim 6-8’ inci Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda; bitişik eğik yazı öğretiminin, ilk okuma yazma öğretimiyle birlikle başlayıp ilk sınıflarda kazandırılacağından, öğrencilerin bütün derslerde bitişik eğik yazıyı işlek ve güzel kullanmalarına özen gösterileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda, öğrencilere işlevsel bu bitişik eğik yazı öğretiminin, ilköğretimin 1’inci sınıfından başlanarak tüm derslerde ve tüm sınıflarda kullanmalarının sağlanması; işlek bir el yazısı kazandırılması ile ilgili gerekli tedbirlerin il ve İlçe milli eğitim müdürleri, eğitim müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından alınması hususunda gereğini rica ederim.” açıklamasında bulundu.
Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş