Ders süreleri azalacak teneffüsler uzayacak

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye'de ders sürelerini uzun, ders aralıklarım da kısa bulduğunu söyledi. Türkiye'nin ders süresi en uzun ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çubukçu, bunu değiştireceğini belirtti.

Uzmanlar dikkat süresinin 16 ile 20 dakika arasında değiştiğini söylüyor. Dikkati ders süresi kadar öğrencinin bulunduğu ortamın, kişilik özelliklerinin, kişinin konuya olan ilgisinin, alışkanlıklarının, gruba uyumunun, merak ve keşfetme duygusunun, öğrenmede kullanılan yöntemlerin de etküediğinin altım çiziyor.
İlk saatlerin akademik eğitime sonraki saatlerin ise seçmeli derslere ayrılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar dikkat süresinin kişiden kişiye göre değiştiğini anlatıyor. Yeterli ders süresinin ne kadar olması gerektiğini okulların rehberlik bölümlerine sorduk.

İşte cevapları:
Dikkat süresi 20 dakika
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil: Öğrencilerin öğrenme hızlan ve dikkat süreleri yaş düzeyine ve bireysel farklılıklarına göre değişiyor. Yapılan araştırmalar bir bireyin dikkat süresinin ortalama 20 dakika ile sınırlı olduğunu gösteriyor. Bundan sonra ki kalan sürede öğrencinin derse karşı duyduğu ilgi, motivasyon ve sınıf içi yönetiminin etkisiyle de bu süre değişebiliyor. Ders süresinin kısa olması öğrencinin ders verimi açısından yetersiz olabiliyor. Ders süresinin uzun olması ise dikkatin dağılmasını ve konunun takip edilmesini zorlaştırabiliyor. Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarım karşüayabilmeleri için dinlenme aralıkları gerekiyor. Öğrenme sürecinin sürekliliği ve verimi açısından verilen aralıkların önemi büyük. Çünkü teneffüs süreleri öğrencilerin bir sonraki derse geçişte hazır bulunuşluklarını sağlar ve öğrenmenin pekiştirilmesine de yardımcı olur.
Dikkat kişiye özgüdür
Anakent Okulları Rehberlik Birimi Danışmanı Enver Bayatlı: Ülkemizde ders saati sürelerine baktığımızda öğrencinin bu sürenin tamamında dikkatini koruması kolay değil. Ancak dikkati etkileyen faktörlere baktığımızda ders saatinin süresinden başka etkili olan birçok faktör bulunuyor. Ders saati süresi kadar öğrencinin bulunduğu ortam, kişilik özellikleri, kişinin konuya olan ilgisi, alışkanlıklan, gruba uyumunun, merak ve keşfetme duygusu, öğrenmede kullanılan yöntemler de öğrenmede etkili. Dikkat ve "dikkatin süresi konusuna baktığımızda btinu sınırlandırmak ya da kategorize etmek doğru değil. Çünkü bu birçok nedenden beslenir. Dolayıyla dikkat her ne kadar genel bir kavram gibi gözükse de kişiseldir.
Son saatler seçmeli derslere ayrılmalı
Anabilim Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmam Tijen Koca: Her öğrencinin öğrenme hızı, stilleri, ilgi alanları birbirinden farklı. Araştırmalar, dikkat eksikliği gibi tanı konmuş kişiler haricindeki normal insanlarm bir konu üzerine en fazla 16-20 dakika yoğunlaşabüdiğini gösteriyor. Ayrıca yaşm da dikkat süresine etkisi büyük. Küçük yaştaki öğrencilerin ders süresi daha kısa olmalı. Yaş büyüdükçe ders süresi artabilir. Bütün bunlar hesaba katılarak, ilköğretim okullarımızda 40 dakika olan ders süresi 35, liselerde 45 dakika olan ders süresi ise 40 dakika olmalı. Teneffüsler de tahmini 15 dakika olarak ayarlanmalı.
Ders programında ilk saatler akademik eğitime, somaki saatler yetenek ve seçmeli derslere aynlmah. Öğrenme durumları öğrendye hem zevk vermeli, hem de başardığını duyurmalı. Öğretmen öğrendde merak uyandırmalı. Aynı şeylerin sürekli tekrannın öğrenmede dikkati azalttığım bilmeli.
Avrupa'da ders saatleri nasıl?
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Adil Türkoğlu'nun araştırmasına göre;
■ İlköğretim okullarında haftalık ders saati Belçika'da 28, Fransa'da 26-27, Lüksemburg'da 30 ve Portekiz'de 25-31 saat
■ Almanya'da haftalık ders saati, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 17-23, üst sınıflarda 23-27 ve orta okulda 30-32 saat
■ Avusturya'da haftalık ders saati, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 21, 3. ve 4. sınıflarda 25 ve orta okulda da 32-34 saat
■ Hollanda'da haftalık ders saati, ilköğretim birinci kademede 22 ve ikinci kademede 25 saat
■ İngiltere'de 5-7 yaş arası öğrenciler için 21 saat, 8-11 yaş için 23-30 saat, 12-16 yaş için 24 saat
■ İtalya'da ilk yıl haftada 27 saat, 2, yıldan itibaren 30 saat
■ Finlandiya'da ise haftalık ders sa¬ati 19-32 saat arasında değişiyor.

Hürriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş