Katkı kredi borçları geri ödemelerinde yeni düzenleme yapıldı

 http://www.gundemtr.com/wp-content/uploads/2010/08/kyk-64x64.jpg

Daha önceki düzenlemede, zamanında ödenmeyen katkı kredi borçları hakında hemen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktaydı.

Yapılan yeni düzenleme gereğince, katkı kredi borç taksitlerini zamanında ödemeyenler için yeni düzenleme yapılmıştır. Borç taksitlerinin ilk aksatılmasında borçların 1 seneliği muaccel hale gelecek, tekrarında ise tümü muaccel hale gelecektir. Bu ikinci defadan sonra kişi icraya verilecektir.

6 Şubat 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27838
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KATKI KREDİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/1997 tarihli ve 23203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

MADDENİN DAHA ÖNCEKİ HALİ
Zamanında ödenmeyen katkı kredisi borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil edilerek Kuruma ödenir.6 Şubat 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27838
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KATKI KREDİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/1997 tarihli ve 23203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.
MADDENİN DAHA ÖNCEKİ HALİ
Zamanında ödenmeyen katkı kredisi borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil edilerek Kuruma ödenir.

Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş