MEB: Sözleşmeli öğretmene yolluk verilmez !

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ışığında; Sözleşmeli iken kadrolu olarak atanan personele yolluk verilir mi, Sözleşmeli iken yer değiştiren personele yolluk verilir mi? sorularına cevap aradığımız
Sözleşmeli personelin yer değiştirmesi ve kadroya geçmesinde yolluk verilir mi?” haberimiz üzerine “Sözleşmeli öğretmenlerin yolluk sorunu Meclis gündemine taşındı” haberimizde yer verdiğimiz Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması için sorulan 06/12/2010 tarih ve A.01.0GNS.0.10.00.02.27236 sayılı yazı ekindeki 7/17098 esas numaralı soru önergesine, Strateji Geliştirme Başkanlığının 10/02/2011 tarih ve 750 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından cevap verilmiştir.
Verilen cevapta; “Danıştay 5'inci Dairesinin 2010/1683 esas sayılı kararıyla; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." hükmünün yürütmesi durdurulmuş olsa da, gerek Harcırah Kanunu'nda sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödeneceğine ilişkin bir hüküm olmaması, gerekse de yürütmesi durdurulan hükmün yerine geçecek bir düzenleme Maliye Bakanlığınca henüz yapılmamış olması nedeniyle, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli personele sürekli göreve ilişkin harcırah ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.” açıklanmasında bulunulmuştur.
İşte Bakanlığın Cevabı;
Bu açıklamaya binaen Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici bu defada Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMSEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için
“1-Anayasa Mahkemesinin 2006/44 esas sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal Kararına göre sözleşmeden kadroya geçen personele, daha öncesinde kamu görevi yapıyor olması nedeniyle yolluk verilmesi için bir çalışmada bulunacak mısınız?
2-Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilmesi nedeniyle sözleşmeli personelin tayin, eş durumu ve becayiş durumlarında yolluk verilmesi için bir çalışmada bulunacak mısınız?” sorularını yöneltmiştir.
Bu gelişmelerin yanında sözleşmeli öğretmenlere sürekli göreve ilişkin harcırah ödeneceğine dair “Sözleşmeli öğretmenin özür grubu tayinine harcırah ödenmesine dair Bursa İdare Mahkemesin kararını yayınlamıştık.
Şimdi ise 657 sayılı Yasanın 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Türk Eğitim Sen üyelerinin eş durumu özrü ile yer değiştirmesinin ardından talep ettikleri harcırahın ödenmemesi üzerine açılan Hatay İdari Mahkemesi iptal kararları vermiştir.

2009/1280 Esas sayılı Hatay İdari Mahkemesi için tıklayınız.
2009/1283 Esas sayılı Hatay İdari Mahkemesi için tıklayınız.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş